Upprättande av testamente vid demens

Bekanta till min mor har övertygat henne att testamenterat allt till dem efter att hon blivit dement. De har övertygat henne att jag inte skall ha något. Hur ska jag ställa mig till det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du skriver att din mor är dement och att bekanta har övertygat henne att testamentera bort sin kvarlåtenskap till dem.

Bestämmelser om testamente regleras i ärvdabalken. Ett testamente ska upprättas skriftligen och med två vittnen. Det ska även vara undertecknat av testator för att vara giltigt (10 kap.1 §). Dock stadgas det i 13 kap. 2 § att testamente inte gäller om det har upprättats av någon under påverkan av psykisk störning. Att någon är dement innebär inte automatiskt att vederbörande inte kan upprätta ett giltigt testamente. Det avgörande är istället om testatorn förstår innebörden av rättshandlingen. Jag känner inte till några detaljer om din mors situation, vilket gör att mitt svar blir generellt. Vid osäkerhet rörande din mors medicinska tillstånd och hur pass mycket hon förstår, kan det därför vara klokt att rådgöra med en läkare.

Ytterligare en ogiltighetsgrund för testamente är om någon, genom att utnyttja någon annans oförstånd, har förmått denne att upprätta ett testamente. Om de bekanta har utnyttjat din mors oförstånd till att upprätta ett testamente till förmån för dem, är detta således ogiltigt.

Om man skulle komma fram till att din mor är i tillstånd att upprätta ett giltigt testamente kan det vara bra för dig att veta att hon aldrig kan testamentera bort din laglott. Bröstarvingar har nämligen alltid rätt till sin laglott (hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 §). Om du är den enda bröstarvingen och din mor inte är gift, utgör din laglott hälften av hela hennes kvarlåtenskap. Skulle ett giltigt testamente upprättas har du rätt att påkalla jämkning för att utfå din laglott (7 kap. 3 §).

Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning