Upprättande av testamente med icke behöriga vittnen

2016-03-31 i Testamente
FRÅGA
Hej jag undrar om det är juridiskt riktigt att testamente kan upprättas av personen som vill ha sitt testamente på ett visst sätt, att detta upprättas tillsammans med personer som är de största förmånstagarna?Kan ett bouppteckningsmöte ske när en av testamentpersonerna inte fått kallelse eller testament kopia?Vänligen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 10 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) sägs det att ett testamente är giltigt om det är upprättat skriftligt, underskrivet av testatorn samt att där finns två vittnen närvarande. Vilka som får och inte får vara vittnen beskrivs i 10 kap 4 § ÄB. Här nämns bl.a. att personer som är arvingar, testamentstagare eller närstående till någon av dessa två nämnda, inte får vara vittnen! Personerna som vittnar får helt enkelt inte vara inblandade i testamentet för att testamentet ska vara giltigt!

Ovan nämnt är huvudregeln och det finns undantag, men med din information skulle jag inte se att något undantag är tillämpligt. Undantaget finns beskrivet i 10 kap 3 § ÄB och benämner nödtestamente. Det går att upprätta om testatorn befinner sig i livsfara, och då kan ett holografiskt testamente upprättas och då finns inga krav på vittnen! - Men som sagt, i ditt fall kan jag inte se någon antydan på att ett nödtestamente skulle vara tillämpbart och således är testamentet ogiltigt om de personer som har varit vittnen även är testamentstagare!

Slutsats: Är vittnena således även testamentstagare kan den del av testamentet som avser deras del vara ogiltigt.

Gällande bouppteckningsmötet - Vilka som ska kallas till en bouppteckning anges i 20 kap 2 § ÄB. De som ska kallas är samtliga dödsbodelägare, dvs. sådana personer som ska ärva något enligt testamente eller laglott. Make eller sambo ska dock alltid kallas, dock inte några andra släktingar. En dödsbodelägare måste inte närvara vid bouppteckningen, men ifall så inte sker måste man bifoga kallelsebevis för att visa att delägaren blivit kallad enligt 20 kap 3 § ÄB. En sådan kallelse måste skickat till samtliga dödsbodelägare i god tid enligt 20 kap 2 § ÄB. Dock krävs kallelsebevis endast i de fall som någon kallad inte varit närvarande, vare sig personligen eller genom ställföreträdare eller ombud, vilket skatteverket uttrycker på sin hemsida. - I ditt fall krävs således ett kallelsebevis eftersom en testamentstagare inte har varit närvarande vid bouppteckningen, men det är alltså fullt möjligt att ett bouppteckningsmöte sker utan att en av testamentspersonerna är där!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och behöver du hjälp med att driva ärendet vidare är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85227)