Upprättande av testamente

2015-12-20 i Testamente
FRÅGA
Hej,Det finns flera olika blanketter att hitta gratis avseende testamente gällande att arvet blir enskild egendom. Min fråga är: finns det något särskilt i utformningen av texten att vara uppmärksam på? Kan (får) man skriva flera likadana och lämna till sina respektive barn? (ifall ett försvinner menar jag).Vänliga hälsningar, Ingela.
SVAR

Hej Ingela,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 10 kap. ärvdabalken (ÄB) regleras formkraven för upprättandet av testamente. Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas i närvaro av två vittnen. Vittnena ska sedan underteckna testamentet samtidigt, detta regleras i 10 kap. 1 § ÄB. I 10 kap. 4 § ÄB regleras vilka som får vara vittnen. Vittnena får inte vara yngre än 15 år och får inte lida av en psykisk störning då dessa ska vara medvetna om att handlingen som undertecknas är ett testamente. Vidare får inte make, sambo, syskon, barn, föräldrar samt svåger/svägerska vara vittnen.

I ÄB uppställs inga ytterligare formkrav för upprättande av testamente, det är dock viktigt att det tydligt framgår av testamentet att arvet ska utgöra enskild egendom. Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst (här).

Att skriva flera likadana testamenten medför att det ursprungliga testamentet blir originalet och de andra blir kopior. Det är då viktigt att originalet inte kommer bort eftersom eventuella kopior inte har ett värde. För att säkerställa att originalet inte kommer bort bör du förvara det säkert, t.ex. hos en juristbyrå.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2598)
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?
2020-09-20 Kan mitt ex ta del av min mormor och morfars arv på något sätt?

Alla besvarade frågor (84239)