Upprättande av testamente

2015-08-24 i Testamente
FRÅGA
Hej! Kontaktar er för gratis rågivning - kort fråga nedan:Jag hjälper min far att skriva ett testamente. Kan nedanstående 2 alternativa formuleringar anses som ok skrivet i ett testamente ur juridiskt perspektiv?:Alt 1------T E S T A M E N T EHärmed förklarar jag som min yttersta vilja och testamente vara, att av min kvarlåtenskap skall ett legat på kronor XXXX (0000) tillfalla XX-föreningen i Upplands Väsby, orgnr XXXXXX-XXXX att användas i dess verksamhet och förvaltas av dess styrelse, som har sitt säte i Upplands Väsby. Upplands Väsby 2015-08-XXXx XxUndertecknade testamentsvittnen intygar att Xx Xx, vilken vi personligen känner, med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående testamente innefatta hans yttersta vilja. Xx Xx har också egenhändigt undertecknat densamma. Detta intygar vi , undertecknade och samtidigt närvarande vittnen.Upplands Väsby 2015-08-XXAlt 2------T E S T A M E N T EHärmed förklarar jag som min yttersta vilja och testamente vara, att av min kvarlåtenskap skall X procent av förmögenheten enligt bouppteckningen, tillfalla XX-föreningen i Upplands Väsby, orgnr XXXXXX-XXXX att användas i dess verksamhet och förvaltas av dess styrelse, som har sitt säte i Upplands Väsby. Vid beräkningen av beloppets storlek vilken tillfaller XX-föreningen, ska dock justering göras för eventuella skatteeffekter av realisationsvinster eller -förluster föranledda av dödsboets tillgångar enligt bouppteckningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett testamente kan vara skrivet på olika sätt vilket gör det svårt att bedöma vad som är rätt och fel. Det enda som egentligen krävs för att ett testamente ska vara giltigt ur ett juridiskt perspektiv finns föreskrivet i 10:1 ÄB (Ärvdabalken). Där stadgas att ett testamente är giltigt om

- testamentet är skriftligt,
- bevittnat av två vid testatorns underskrift samtidigt närvarande vittnen som skriver under med sina namn och som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (de behöver dock inte veta vad testamentet har för lydelse) och
- undertecknat av testatorn.

Av vad jag utläser finns de tre ovan punkterna med i din faders testamente och är därmed, ur ett juridiskt perspektiv, korrekt skrivet. Om du trots detta känner dig osäker på huruvida testamentet är korrekt upprättat rekommenderar jag dig att använda vår prisvärda tjänst som snabbt hjälper dig att upprätta ett korrekt testamente. Länken till tjänsten finner du här: http://lawline.se/avtal/testamente.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll