FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente30/06/2015

Upprättande av testamente

Hej!

Jag är ensamstående och har inte några barn.

Som jag förstår det kommer mina föräldrar att ärva hela min kvarlåtenskap, det vill jag undvika. Om jag har barn eller är gift när jag dör vill jag att de ska ärva mig i vanlig ordning.

Om jag fortfarande är ensamstående utan barn när jag dör vill jag att pengarna jag eventuellt lämnar efter mig ska tillfalla Läkare Utan Gränser. Själva bohaget har jag inget emot att mina föräldrar(och/eller mina syskon) ärver, dock vill jag inte att mina föräldrars nuvarande partners ska ärva när mina föräldrar sen dör(eller om de redan dött).

Hur kan man formulera detta i ett testamente?

Är det för komplicerat för att skriva ett testamente på egen hand?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arv finner du i Ärvdabalken.

Om du är ensamstående och utan barn så gäller enligt den lagstadgade arvsordningen att dina föräldrar blir arvtagare, om dessa redan avlidit träder eventuella syskon till dig i deras ställe (osv) men om du är gift och har barn så faller din kvarlåtenskap i första hand till barn och efterlevande make. Arvsordningen framgår av 2 & 3 kap. Ärvdabalken. Vill du undvika att dina föräldrar ärver din kvarlåtenskap så kan du som du säger testamentera bort den. Till skillnad från bröstarvingar och efterlevande make finns ingen ovillkorlig lagstadgad rätt för föräldrar att ärva. För exempelvis bröstarvingar finns lagstadgad rätt till laglott och för efterlevande make en rätt till fyra gånger basbeloppet som inte kan testamenteras bort, men något sådant skydd finns alltså inte för föräldrar. Se 3 kap 1 § och 7 kap. 1 § Ärvdabalken.

Du kan alltså upprätta ett testamente där du anger att din kvarlåtenskap som består av bohag ska tillfalla dina föräldrar som enskild egendom och att övriga tillgångar av kvarlåtenskapen ska tillfalla Läkare utan gränser. Om det ärvs som enskild egendom kan deras respektive partner inte göra anspråk på det exempelvis i en skilsmässa, bodelning. Ett testamente ska uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt, se 10 kap. Ärvdabalken. För att uppfylla dessa formkrav och försäkra dig om att testamentet verkligen uttrycker exakt det du vill råder jag dig att ta hjälp av en erfaren jurist som är specialiserad på området. Eftersom du vill att den vanliga arvsordningen ska gälla om du är gift och har barn när du avlider så bör även dessa omständigheter tas i beaktande vid upprättandet av testamentet. Du kan upprätta ett testamente via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal, men jag skulle rekommendera att Du bokar tid med en erfaren jurist på http://lawline.se/boka, alternativt klicka på knappen till höger, för att få ett tydligt och korrekt testamente.

Hoppas detta gett svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Amanda LidbergRådgivare