Upprättande av testamente

Hej,

Kan person som står under ett förvaltarskap skriva ett giltigt testamente? Behövs det vara undertecknat av förvaltaren? Behövs läkarintyg, kan läkaren vara ett vittne?

Just nu är det bevittnat av två personer. F.d. förvaltaren och av läkaren med bifogat läkarintyg. Eller måste det vara av aktuell förvaltare, och gilles läkaren som vitne?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav, som anges i 10 och 13 kap. ärvdabalken (ÄB se här ).

Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat i närvaro av två vittnen. Vittnena ska underteckna testamentet och de måste veta att det är ett testamente de undertecknar, men de måste inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till testatorn eller testamentstagare. Uppfylls inte dessa formkrav är testamentet ogiltigt enligt 13:1 ÄB.

Ett testamente kan även vara ogiltigt om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning, 13:2 ÄB. Det måste föreligga ett orsakssammanhang mellan den psykiska störningen och upprättandet av testamentet. Att en person står under förvaltarskap innebär därför inte per automatik att testamentet är ogiltigt. Det viktiga är att personen har varit klartänkt vid tillfället för upprättandet. Dvs att testamentet är ett uttryck för testatorns verkliga vilja. Jag ser inga problem med de vittnen som har undertecknat testamentet.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”