Upprättande av testamente

2020-09-08 i Testamente
FRÅGA
Kan man testamentera till en person och villkora arvet med att arvingen ska ha uppnått en viss ålder?
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Relevanta lagar som gäller

När det gäller upprättande av testamente är det Ärvdabalken (ÄB) som är den aktuella lagstiftningen. Man är fri att upprätta vilka villkor man vill genom sitt testamente (9 kap. 1 § ÄB), så länge de inte strider mot någon lagstiftning. Villkoren i ett testamente som är lagenligt (10 kap. 1 § ÄB) upprättat går till och med före lagbestämmelserna i ÄB om den vanliga arvsordningen.

Det är även viktigt att veta att barn till den avlidne har rätt till laglott (7 kap 1 § ÄB) vilket är hälften av deras arvslott, oavsett om något annat har testamenterats. Arvslotten är vad barnen har rätt att ärva. Exempelvis en förälder avlider med två barn som ska ärva, då delar barnen lika på arvet efter föräldern. Laglotten är då hälften av vad barnen har rätt att ärva om det inte skulle finnas något testamente. Även maken till den som avlider har alltid rätt till minst 4 basbelopp, vilket år 2020 motsvarar 193'200 kr (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB) oavsett vad som testamenterats. Du kan aldrig göra din make eller dina barn helt arvlösa med ett testamente, men annars är det väldigt fritt att upprätta ett testamente.

Svar på din fråga

Gällande din fråga så finns det ingen lagstiftning som begränsar rätten att upprätta ett villkor att arvet inte ska utgå förrän arvtagaren nått en bestämd ålder, det borde därav inte vara några problem för dig att använda ett sådant villkor. Det är dock viktigt att du upprättar testamentet rätt, då det annars kan bli ogiltigt. Hur du upprättar ett juridiskt bindande testamente hittar du i 9 kap 1 § ÄB.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91293)