FrågaPROCESSRÄTTDomstol07/06/2021

Upprättande av stämningsansökan

Vilka krav och kriterier är tillämpliga för att en handling ska kunna komma till domstol?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning
Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka krav som återfinns för upprättande av stämningsansökan till domstol. Tillämplig lagstiftning är rättegångsbalken (RB). Nedan följer en redogörelse för vad en stämningsansökan ska innehålla.

Rättsregler om vad en stämningsansökan ska innehålla
En rättegångsprocess inleds med att käranden (den som stämmer motparten) utformar en stämningsansökan (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska sedan skickas in till tingsrätten i den ort där svaranden har sin hemvist (10 kap. 1 § första stycket RB).

En stämningsansökan måste innehålla ett bestämt yrkande (42 kap. 2 § första stycket 1 RB). I yrkandet ska man kort och koncist ange vad man vill att domstolen ska meddela för domslut. I yrkandet ska det således angivas vad man vill att domaren ska meddela för dom.

Vidare ska en stämningsansökan innehålla de grunder som käranden åberopar till stöd för sitt yrkande (42 kap. 2 § första stycket 2 RB). Här ska det beskrivas vad som har hänt och övriga relevanta omständigheter som visar att man som käranden har rätt till det man har yrkat. Grunderna ska ha beskrivits utförligen.

Stämningsansökan ska även innehålla de bevis som man vill åberopa (42 kap. 2 § första stycket 3 RB). Detta innefattar både skriftliga och muntliga bevis. Om skriftlig bevisning åberopas bör detta lämnas in till rätten i samband med ansökningen (42 kap. 2 § fjärde stycket RB). För varje bevis som man åberopar, ska även ett bevistema anges i stämningsansökan (42 kap. 2 § första stycket 3 RB). Bevistemat ska ange vad man som part vill styrka med det bevis som man har åberopat. Detta ska anges preciserat.

Utöver nämnda punkter, ska en stämningsansökan innehålla personuppgifter m.m. (33 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska även vara undertecknad av käranden eller dennes ombud (42 kap. 2 § tredje stycket RB).

Sveriges domstolar har en blankett för ansökningar om stämning på deras hemsida.

Behöver du vidare vägledning i ditt ärende är du varmt välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå på info@lawline.se eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”