FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev28/01/2018

Upprättande av skuldebrev.

Hej. Jag håller på att upprätta ett skuldebrev mellan mig och en släkting som jag ska låna pengar av pga. köp av bostadsrätt. Vi har valt att göra så att skriva in i avtalet att om jag (låntagaren) avlider så får långivaren ta resten av lånesumman genom försäljningen av min bostadsrätt (0% ränta). Men hur bör vi författa skuldebrevet vad gäller om långivaren skulle avlida? Tillfaller då fodran dödsboet, och jag ska således betala skulden till dödsboendet? Betyder det att jag då måste betala resten av lånet i sin helhet i så fall (det kan ju vara svårt rent praktiskt dock...). Vi har kommit överens om en återbetalning per månad i totalt 10 år. (Det blir väl svårt att betala per månad om det är ett dödsbo...) Hur kan vi formulera detta i skuldebrevet?

Lawline svarar

Hejsan! Det är roligt att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska besvara din fråga så gott jag kan.

När det gäller upprättandet av ett skuldebrev, släktingar sinsemellan, så kan det finnas mycket saker som kan hända och det är viktigt att upprätta det på ett så otvetydigt sätt som möjligt. I ditt fall, där lånegivaren skulle på något sätt gå bort och vart skuldebrevet då skulle hamna, det beror det på vad ni kommer överens om. Det kan vara så att lånegivaren kanske har en person som hen vill ska få pengarna istället, eller om lånegivaren har arvingar så kan det formuleras på detta sätt;
- vid fall där lånegivare avlider, ska skuldebrevets borgenär istället vara lånegivarens bröstarvingar/arvinge.
- om det finns flera bröstarvingar, så ska de dela på pengarna sinsemellan.
- om det inte finns bröstarvingar så ska skuldebrevet ärvas på ett lagenligt vis (den som är näst i tur att ärva ska även ärva skuldebrevet).

Om lånegivare vill att någon viss person skulle ärva så kan man skriva det istället. Dock så bör man skydda sig om den personen på något sätt avlider med. Ex;
- vid fall där lånegivare avlider, så ska skuldebrevets borgenär istället vara (..namn..). Vid de fall där (..namn..) inte är vid liv eller avlider så ska skuldebrevets borgenär istället vara .......

Om ni har kommit överens om en återbetalning per månad i totalt 10 år, så kan ni även komma överens om att, om lånegivare avlider, så ska skuldebrevet inte kunna ändras på så sätt att återbetalningsplanen ändras. En sådan formulering skulle kunna se ut på detta sätt;
- vid fall där lånegivare avlider och en ny borgenär tar dens plats, ska återbetalningsplan inte kunna ändras, om inte båda skriftligen samtycker.

Det kan även finnas fall där lånegivaren ändrar sig och vill ändra återbetalningsplanen. T.ex om hen behöver pengarna till något annat. En sådan formulering hade kunnat sett ut på detta sätt;
- återbetalningsplanen kan inte ändras, om inte båda samtycker till detta genom ett skriftligt avtal.
- samtycke som gjorts under hot, ocker eller dylikt, ska förklaras ogiltigt.

Det beror på vilka scenarion som ni tror är möjliga i framtiden och som ni vill beskydda er emot. 10 år är en lång tidsspann och mycket kan hända. Dock är ni ju såklart släktingar och litar på varandra, så skyddsavtal på detta sätt kanske inte är nödvändigt. Jag hade dock rekommenderat att ni har två vittnen som skriver på att de har sett skuldebrevet och bekräftar att den finns.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig! Ha en trevlig Söndag!
Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?