Upprättande av skuldebrev

2016-01-31 i Skuldebrev
FRÅGA
Hur upprättar man ett skuldebrev när man lånar av sin mamma och fler barn finns?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Avtal kan ingås både muntligt och skriftligt, och det är ingen skillnad på dess giltighet (förutom i vissa undantagsfall som inte gäller här).

Givetvis är det alltid bättre att utföra avtal skriftligen så att man har bevis på att ett avtal faktiskt föreligger, samt för de villkor som gäller. Vad gäller ditt fall är det tillräckligt att upprätta ett enkelt skuldebrev (låneavtal) för att det skall vara juridiskt bindande. Det gör ingen skillnad giltighetsmässigt vem som har upprättat avtalet. Däremot kan det vara fördelaktigare i vissa fall om en jurist formulerar avtalet, så att det inte uppstår några språkliga otydligheter som senare skulle kunna leda till en tvist. Vill du ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev erbjuder vi på Lawline sådana tjänster, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Då får du hjälp med att upprätta avtalet samt med eventuella frågor runt omkring.

Lycka till och ha en bra dag!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (147)
2020-11-16 Vad är viktigt i ett skuldebrev?
2020-10-02 Invändningsrätt mot ny borgenär
2020-09-30 Skuldebrev till sambo gällande bostadsköp
2020-09-29 Efterskänkande av skuldebrev

Alla besvarade frågor (86870)