Upprättande av samboavtal och arv till omyndig

Hej!

Jag och min nuvarande sambo (ej gifta) har köpt en lägenhet tillsammans. Vi går in med olika stor insats, han med 50tkr och jag med 377tkr. Det är endast jag som kommer stå på lånet då han studerar. Vi kommer dock betala lånekostnader utifrån vår procentuella insatsandel, alltså han 12% av lånekostnaderna och jag 88%.

Vi skulle vilja skriva ett avtal där detta framgår så att vi vid en eventuell separation får ut värde ut lägenheten motsvarande våra respektive andelar. Finns det någon särskild blankett vi kan använda för detta?

Vi har tillsammans en dotter på 6 månader och jag undrar också om vad vi behöver tänka på. Vid en av våras eventuella bortgång får ju inte vår dotter äga fastigheter och då kan vi bli tvungna att sälja fastigheten? Kan man skriva något avtal för att komma runt detta?

Tack på förhand,


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande bodelning mellan sambos regleras i sambolagen, och frågor gällande arvsskifte regleras i ärvdabalken.

Samboavtal:

Ifall du och din sambo skulle separera och en av er begär bodelning enligt 8 § sambolagen kommer ni dela lika på er gemensamma bostad enligt 2 § sambolagen.

Om du och din sambo inte vill att dessa regler ska gälla mellan er, kan ni skriva ett samboavtal. I det avtalar ni om hur ni vill att det ska fördelas mellan er vid en eventuell separation 9 § sambolagen. Samboavtalet måste inte bevittnas för att gälla.

Skulle ni dock vilja ha juridisk hjälp att upprätta ett sådant avtal så erbjuder Lawline ett enkelt och juridiskt korrekt samboavtal här.

Arv till omyndig:

Eftersom att du och din sambo inte är gifta omfattas ni inte utav 3 kap. 1 § ärvdabalken som ger den efterlevande maken rätten att med fri förfoganderätt förfoga över kvarlåtenskapen. Om du dör är det i första hand ert barn som kommer att ärva allt enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken.

Men enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken är huvudregeln att den som är under 18 år och är omyndig och får inte råda över sin egendom än vad som gäller enligt lagen eller enligt villkor vid förvärv genom exempelvis testamente. Av vad jag har förstått har ni gemensam vårdnad över ert barn, vilket innebär att ni är barnets förmyndare enligt 10 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken. Om den ena vårdnadshavaren skulle dö blir den efterlevande vårdnadshavaren förmyndare till barnet enligt 10 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken.

Om fastigheten dock skulle överstiga prisbasbeloppet enligt 16 kap. 11 § föräldrabalken kommer särskild överförmyndarkontroll ha koll på dessa pengar, exempelvis om pengar har satts in på en bank får dessa inte tas ut utan överförmyndarens samtycke enligt 13 kap. 8 § föräldrabalken.

Sammanfattningsvis om någon av er skulle gå bort kommer ni inte vara tvungna att sälja fastigheten.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning