Upprättande av samboavtal

Hej

Min dotter har i augusti 2016 köpt en lägenhet själv, har tagit alla lån på den själv och betalat all hyra själv. Nu har hon träffat en pojkvän i Januari 2017 som flyttat in med henne i lägenheten. Han har adressändrat och är nu skriven på hennes adress. Jag har inte frågat men troligtvis hjälper han till med hyran

Hur kan hon förbereda en dokumentation som säkrar att hon behåller sitt 100%:iga ägande i lägenheten utifall dom båda skulle separera? Jag vet att sambolagarna är starka i Sverige. Äktenskapsförord reglerar vad man tar med sig in i boet och som man vill freda som enskild egendom vid en ev. skilsmässa. Vad kallas ett sådant förord i ett samboförhållande och hur skulle ett sådant förord kunna se ut ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns reglerat i sambolagen (SL), se här.

Sambolagen
Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, SL 1 § st. 1.

Samboegendom
I de fall bostad eller bohag har förvärvats för gemensam användning utgör den samboegendom i enlighet med SL 3 §. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, SL 6 §. Vad som avser sambors gemensamma bostad finns uppräknat i SL 5 § där bland annat fast egendom som någon av samborna äger eller innehar med nyttjanderätt räknas in.

Enskild egendom
Det finns två undantag från bestämmelsen i 3 § SL, nämligen SL 4 § och SL 9 §.

I SL 4 § finns uppräknat tre sätt där egendomen utgör sambons enskilda egendom och således inte ska utgöra samboegendom eller ingå i en eventuell framtida bodelning, SL 8 §. I första punkten stadgas egendom som den ena sambon fått i gåva från annan med villkor om att den ska vara sambons enskilda egendom, SL 4 p. 1. I andra punkten stadgas egendom som ena sambon har erhållit genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra sambons enskilda egendom, SL 4 § p. 2. I den tredje punkten stadgas egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens egna, SL 4 § p. 3.

Det andra undantaget finns i SL 9 §. Enligt denna bestämmelse kan sambos avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen och således inte utgöra samboegendom om samboförhållande mot all förmodan skulle komma att upphöra, SL 9 § st. 1. Detta så kallade samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av dem båda, SL 9 § st.2. Något krav på bevittning av avtalet finns inte.

Eftersom din dotter har förvärvat lägenheten själv och innan hon blev sambo är den enligt sambolagen inte att betraktas som samboegendom då den inte förvärvats för gemensam användning. Som utgångspunkt ska lägenheten således inte tas med i bodelningen, SL 8 §.

Vem har bäst rätt till lägenheten om samboförhållandet upphör?
Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör. Detta förutsatt att den sambon bäst behöver bostaden. Ett sådant övertagande måste även med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt, SL 22 § st. 1. I det fall samborna inte har eller haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det, SL 22 § st. 1. Kravet på ”synnerliga skäl” tolkas restriktivt. Enligt förarbeten skulle det vara tillräckligt om den ena sambon var gravid med ett gemensamt barn. I det fall samborna inte har några gemensamma barn kan det bli svårt för den ena sambon som inte äger lägenheten att hävda bäst rätt till den.

Anspråk ska väckas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Har den ena sambon avlidit, ska den efterlevande sambon framställa anspråk mot dödsboet inom tre månader efter det att han eller hon lämnade bostaden, SL 22 § st. 2.

Råd
Här råder jag din dotter att tillsammans med sin sambo upprätta ett samboavtal i enlighet med SL 9 §. Däremot skulle jag även låta två oberoende personer bevittna avtalet ifall det skulle uppstå en framtida tvist. Då är det lättare att bevisa att avtalet kommit till stånd om man haft vittnen i samband med själva upprättandet av avtalet.

Ett samboavtal kan se ut på många olika sätt beroende på vad man vill få med och vem som upprättar det. Det ska bland annat framgå vilka avtalet rör (Fullständiga namn och personnummer) och vad som ska hända om samboförhållandet upphör, d.v.s. vad som ska ingå vid en bodelning. Här kan man söka på internet för att få en uppfattning om hur det kan se ut.

Vad avser priser för upprättande av samboavtal varierar priserna beroende på vem man vänder sig till. Hos oss på Lawline har vi en egen Juristbyrå där vi har erfarna jurister som man kan vända sig till. Utgångspunkten för prissättning av rådgivning är 1 395 kronor per timme. För vissa typer av uppdrag som exempelvis upprättande av avtal kan de dessutom ofta erbjuda fast pris. Då är det bra att nämna det vid första kontakten. Det går bra att boka tid för rådgivning här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkomna att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning