Upprättande av kopia på hyreskontrakt

2015-07-28 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga ang avtal/kontrakt. Om man har förlorat ett hyreskontrakt, Kan man då skriva en ny "kopia" på det kontraktet om alla parter är tillgängliga och överens om vad som stod i kontraktet från början?
SVAR

Hej!


Om jag har förstått dig rätt menar du alltså att du ska skriva en ny ”kopia” och använda kopian som ditt original? Om så är fallet är en sådan typ av kopiering inte acceptabel. Det med anledning av att en sådan tillverkning av ny kopia av hyreskontraktet - vilken utger sig för att vara originaldokument kan innebära urkundsförfalskning enligt 14:1 i brottsbalken (1962:700). Ett sådant handlande skulle innebära urkundsförfalskning med anledning av att kopian utger sig för att vara ett originaldokument, trotts att det bara är en kopia. Vid ett eventuellt användande av kontraktet i någon situation skulle förfalskningen kunna innebära fara i bevishänseende.

Alltså är DU inte själv behörig att upprätta en sådan kopia som utger sig för originaldokument. För att få upprätta ett nytt kontrakt krävs att alla berörda parter är överens om det nya kontraktet. Utöver samtycket krävs troligen även underskrift från samtliga parter för att kontraktet ska vara giltigt.

Om du är i behov av ett nytt exemplar av ditt hyreskontrakt föreslår jag istället att du kontaktar din hyresvärd så kan ni tillsammans skriva en kopia på kontraktet om så behövs.

Tack för att du vänder dig till Lawline!
Vänligen,

Alfred Brandt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll