FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/02/2018

Upprättande av fullmakt

hej jag skulle behöva en fullmakt med stämpel så att min far kan ta ut en intyg utomlands

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline!

Upprättande av fullmakt

Det finns olika typer av fullmakter, den du behöver är en skriftlig fullmakt för att din far ska kunna hämta ut ditt intyg utomlands. Genom en fullmakt överlåter du en del av din rättshandlingsförmåga till din far så att han ska kunna hämta intyget i ditt ställe och då behöver han framhålla fullmaktsförhållandet, 10 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, se https://lagen.nu/1915:218#K2.

Kraven för att en fullmakt ska vara giltig

Det finns inga direkta juridiska formkrav utskriva i lagen för att en fullmakt ska vara skriftlig, förutom att en skriftlig fullmakt måste vara just skriftlig. Praktiska krav är att det tydligt ska framstå vilken befogenhet fullmäktigen har fått, det vill säga vad uppdraget innebär. Vidare är en fullmakt personlig, därför är det bra att skriva ut fullt namn och personnummer i fullmakten.

Notaruis publicus

I många fall när det handlar om att uppvisa en fullmakt utomlands, krävs det att fullmakten ska vara bevittnad av en notarius publicus. Det här innebär att handlingen har blivit bestyrkd och stämplad så att utländska myndigheter vet att den är giltig och att det på ett lagligt sett har blivit riktigt upprättad, 6 §, Förordning (1982:327) om notarius publicus, se https://lagen.nu/1982:327. Därav att personen som är notarius publicus ska bevittna undertecknandet av fullmakten samt säkerställa identiteterna på personerna som undertecknar fullmakten.

En notarius publicus ska finnas i varje län, 1 § Förordning (1982:327) om notarius publicus. Det är viktigt att boka tid hos en notarius publicus, du hittar vilka det är här, se http://www.lansstyrelsen.se/sv/Pages/default.aspx, här går du sedan in på fliken notarius publicus. Det tillkommer en kostnad på att få underskriften strykt.

Jag rekommenderar att du dubbelkollar med myndigheten där din far ska hämta ut intyget om de kräver att fullmakten ska vara bestyrkt av en notarius publicus för att vara helt säker. Vanligtvis är det dock så att den behöver vara det eftersom det är ett gränsöverskridande fall.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”