Upprätta testamente

2016-06-13 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag håller på att upprätta ett testamente. Är ensamstående och utan barn och syskon. Har en förälder kvar i livet, min far, och han har en bror som jag inte har någon kontakt med. Min mor är avliden och hon har en syster jag inte har kontakt med. Mina kusiner har jag inte heller någon kontakt med. I mitt testamente ska min förälder få ärva mina tillgångar och om han inte är i livet vid min död ska min partner ärva dessa tillgångar. Testamentet ska vara bevittnat av två utomstående personer och problemet är att jag inte har några vittnen jag kan tillfråga. Hur gör man i ett sådant fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du säkert redan vet kan din partner och din far inte bevittna testamentet då de har del av det.

Jag skulle rekommendera dig att boka ett möte hos oss på Lawline så kan två av våra jurister där bevittna testamentet. Det gör du här.

Då kan vi dessutom kolla igenom det och se till att allt ser ut att vara i sin ordning, följer formkrav etc, samt ge råd om var det är bäst att förvara testamentet osv. Utgångspunkten för prissättningen av rådgivning är 950 kr per timme.

Passar inte det alternativet kan du alltid höra dig runt om någon utomstående kan hjälpa dig, t ex. ev. vårdpersonal, granne, bankman kan bevittna etc. Vem som helst kan i princip bevittna så länge de uppfyller kraven i Ärvdabalken 10 kap. 4§. Paragrafen innehåller två stycken. I första stycket regleras allmänna kvalifikationskrav och jävsbestämmelser och i andra stycket särskilda jävsbestämmelser.

Av 1 st. följer att: Vittnet inte får vara under 15 år. Vittnet får inte pga. psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.Vittnet får heller inte vara testators make. Vittnet får inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara hans syskon.

Av 2 st. följer att: Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till honom själv. Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till vittnets make. Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom som avses i 1 st.

Lycka till!

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2720)
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?
2021-01-12 Kan vi ändra i vårt testamente?

Alla besvarade frågor (88087)