Upprätta gåvobrev - förskott på arv

2021-04-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, jag har en fråga ang hur vi ska formulera ett avtal mellan oss; jag, min bror och min mamma.Jag har fått låna 20.000:- av henne när jag var lite ekonomisk knipa. Vi skulle vilja skriva ett papper på att min bror får motsvarande summa, den dagen hon går bort. (Vi är de enda barnen/släktingarna och kommer tilldelas arvet mellan oss, och vi vill att han ska få de 20.000:- då, för att vi i slutänden ska ha fått lika mycket)Vad är viktigt vid formuleringen av ett sånt avtal mellan oss? Behöver det bevittnas? Tack för hjälp!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det fråga om ett lån eller en gåva?

Avgörande för frågan blir om summan som du mottagit om 20 000 kr är ett lån eller en gåva.

Om det är ett lån

Om summan som du fått är att betrakta som ett lån är det lämpligt att upprätta ett skuldebrev (om det inte redan har gjorts). Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma. I detta fall bör ett enkelt skuldebrev upprättas. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss specifik person (26 § SkbrL). Ett skuldebrev bevisar att den betalningsskyldige är skyldig fordringsägaren visst belopp och kan användas för att undvika eventuella tvister eller oklarheter. I skuldebrevet kan ni avtala om tid för betalning. Ett skuldebrev säkerställer att fordringsägaren återfår sina pengar. Genom att lånet betalas tillbaka bör inte orättvisa uppstå mellan dig och din bror vid en fördelning av kvarlåtenskapen.

Vad händer om fordringsägaren dör när skulden inte är betald?

När en fordringsägare avlider försvinner inte fordran, utan ingår istället i dödsboet som en tillgång. Dödsboet kan därefterdriva in skulden precis som om fordringsägaren vore i livet. I annat fall är det möjligt att återstoden anses vara ett förskott på arv (se nedan).

Om det är en gåva

För att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ske frivilligt av gåvogivaren (din mamma) till gåvotagaren (du). Du måste ha fått pengarna i din besittning för att gåvan ska anses fullbordad (2 § GåvoL). Det ska finnas en vilja att ge bort summan om 20 000 kr. Parterna ska vara överens om att något vederlag inte ska utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte förekomma. Det ska alltså inte vara en överenskommelse om att pengarna ska återbetalas.

Gåvan kommer att ses som ett förskott på arv, vilket innebär att en arvinge mottagit t.ex. pengar innan givaren avlidit. Förskott på arv medför att du får ditt framtida arv minskat med värdet på det givna förskottet (20 000 kr) (6 kap. 1 § ÄB). Eftersom du är bröstarvinge behöver det inte framgå av ett gåvobrev att det är ett förskott på arv. Det skadar däremot inte att upprätta ett skriftligt gåvobrev där det framgår att gåvan utgör förskott på arv för att undvika missförstånd och konflikter men framför allt på grund av bevisskäl. Ett gåvobrev behöver inte bevittnas.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett skuldebrev eller ett gåvobrev kan du boka tid med vår juristbyrå här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?