Upprätta ett testamente med villkor att egendomen inte ska tillfalla någon annan vid testamentstagarens bortgång

2021-02-13 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur man kan förhindra att en förälder ska ärva efter sitt omyndiga barn om barnet skulle avlida. Exempel: Ett barn ärver en stor summa pengar från sin farmor, eftersom barnets pappa är avliden. Man vill förhindra att barnets mamma ska ärva efter barnet om denne skulle avlida innan det fyller 18 år. Kan farmodern skriva något i sitt testamente som gör att pengarna i det fall barnbarnet avlider innan 18 års ålder inte kan komma barnets mamma till del? Barnet själv har bara en halvsyster och mamman som biologisk släkt, förutom en farbror (halvbror till barnets pappa) och dennes barn. Helst vill man inte heller att farbrodern med familj ska ärva, utan att i så fall att pengarna går till välgörenhet/förening som farmodern vill stödja.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas dels i ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning av svaret.

Testamente med villkor

För att förhindra att egendom går över till någon som du inte vill kan du upprätta ett testamente med villkor. I testamentet kan du föreskriva att t.ex. egendomen ska tillfalla en testamentstagare (barn) och om testamentstagaren avlider innan denne fyllt 18 år ska egendomen tillfalla en välgörenhet/förening. Ett sådant villkor innebär alltså att testamentstagaren kommer att ärva egendomen med fri förfoganderätt men inte med full äganderätt fram tills denne fyllt 18 år.

Full äganderätt innebär att testamentstagaren kan fritt förfoga över egendomen och även kan testamentera bort egendomen. Däremot kan en testamentstagare inte testamentera bort egendomen om denne endast har fri förfoganderätt över egendomen.

Särskild förvaltare åt barnet

Här är det också viktigt att man, i testamentet, förordnar en särskild förvaltare åt barnet. Den särskilda förvaltaren kommer då att sköta om barnets tillgångar tills barnet blir myndig eller tills barnet uppnår en ålder som du bestämmer. Detta är viktigt eftersom den som är under arton inte själv får råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Och är barnet under arton är det förmyndaren som ska förvalta den omyndiges tillgångar och företräda den i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § FB). Barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare (10 kap. 2 § FB). I ditt fall så är det alltså mamman som är barnets förvaltare.

Formkrav för ett giltigt testamente

Man ska inte heller glömma bort formkravet för ett giltigt testamente. För att ett testamente ska bli giltigt krävs att det är upprättat skriftligen, att två vittnen bevittnar att ni som upprättar testamentet skriver under det, och att de förstår att det faktiskt är ett testamente det rör sig om samt sedan själva skriver under testamentet (10 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

För att förhindra att egendom tillfalla någon som man inte vill kan man införa villkor i testamentet. Eftersom frågan rör sig om egendom som ska tillfalla barn är det viktigt att man förordnar en särskild förvaltare åt barnet. Detta eftersom barn inte får råda över sin egendom själv och förvaltning av egendomen tillfaller då dess föräldrar. Genom att förordna en särskild förvaltare kommer den uppgiften istället att tillfalla den särskilda förvaltaren. Det är också viktigt att komma ihåg de formkraven som ställs upp för att ett testamente ska bli juridiskt bindande.

Då ni vill upprätta ett testamente med villkor kan jag rekommendera att ni tar hjälp av en jurist, för att försäkra er om att allting går rätt till. Du kan boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2859)
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?

Alla besvarade frågor (93146)