Upprätta en familjestiftelse genom testamente

FRÅGA
Jag har tänkt upprätta ett testamente och har några funderingar gällande bröstarvingar och möjligheten att bilda en stiftelse som förvaltar min egendom efter att jag avlidit. Det är så att jag inte har några egna barn men har två syskon och två syskonbarn. Min tanke är att testamentera min egendom till en stiftelse som sedan årligen delar ut nettoavkastningen till mina två syskon (och mina syskonbarn när de blir myndiga). Jag skulle även vilja att stiftelsen fortsätter att dela ut pengar till mina syskonbarnbarn och så vidare. Min första fundering är om jag kan testamentera all min egendom till stiftelsen eller om mina syskon räknas som bröstarvingar och därför har rätt till sin arvslott och jag får testamentera kvarlåtenskapen till stiftelsen. Min andra fundering är gällande destinatärskretsen för stiftelsen. En familjestiftelse behöver ha en i förväg bestämd destinatärskrets, men räcker det att skriva "mitt syskon och dennes ättlingar" i stiftelsens stadgar eller behöver jag namnge alla destinatärer? Min tredje fundering är om jag kan inkludera eller exkludera personer i destinatärskretsen. Kan jag ta med ett syskon (och deras ättlingar) till mina föräldrar eller skriva ett av mina syskon inte skall få någon utdelning från avkastningen?Vänligen
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

På din första fråga om du får testamentera all din egendom är svaret ja. Syskonbarn räknas inte som bröstarvingar.

Nu om de resterande två frågorna. Jag kommer ta upp lite olika juridiska aspekter och därefter svara på de två frågorna i en sammanfattning.

Familjestiftelse och fideikommiss:

Fideikommiss är ett förordnande att egendom ska ärvas utan att avyttras i en släkt för all framtid. En sådan typ av förordnande är, som du säkert känner till, inte längre möjligt att göra i Sverige (lag om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda och 9 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB)). Det finns dock en möjlighet att t ex förordna att ofödda barnbarn är de som till sist får slutligt ägande (9 kap. 2 § 2 stycket ÄB).

I och med att ägandet av egendomsmassan i en familjestiftelse övergår till stiftelsen är det dock i princip inte fråga om en fideikommiss. Det är alltså möjligt att skapa en stiftelse för en släkts fromma. Dock säger det sig självt att det är förenat med vissa svårigheter att skriva ett förordnande för en stiftelse som ska gälla för all framtid. Det kan bli svårt att överskåda. Vissa väljer därför att skriva in i sitt förordnande för stiftelsen att utdelning av avkastning skall ske någon generation varefter hela äganderätten övergår till den sista generationen. Detta kallas fideikommissarisk substitution. Denna form begränsas i vart fall för de stiftelser med bestämd destinatärskrets (se nedan) av den ovan nämnda regeln i Ärvdabalken (9 kap. 2 § 2 st ÄB) i kombination med lagen om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda.

Bestämd och obestämd destinatärskrets:

En destinatärskrets kan vara bestämd eller obestämd. Skillnaden mellan dessa är graden av möjlighet för stiftelsen att avgöra vem som ska få utdelning och vem som inte ska få det. Att bara förordna om att en viss släkt i nedstigande led ska få utdelning utan andra krav som t ex vad pengarna ska användas till, innebär en bestämd destinatärskrets. Om destinatärskretsen är bestämd eller obestämd bestäms alltså av hur förordnandet formuleras.

Frågan om destinatärskretsen är bestämd eller obestämd har betydelse för i vilken utsträckning familjestiftelsen omfattas av Stiftelselagen (1 kap. 7 § Stiftelselagen). En stiftelse med bestämd destinatärskrets omfattas i mycket liten grad av Stiftelselagen och begränsas också som ovan nämnts i mycket stor grad av de regler som förhindrar fideikommiss.

Olika behandling av släktingar:

Enligt 9 kap 2 § 2 stycket ÄB är det inte möjligt att behandla syskon som ej är födda olika. Det står däremot inget om släktingar som är födda.

Sammanfattning:

Reglerna är som du märker invecklade och mycket beror på hur man formulerar förordnandet. Till detta kommer komplicerade skatteregler som är olika beroende på vad det är för typ av stiftelse.

Det finns alltså möjlighet att i en familjestiftelse både ha en bestämd och obestämd destinatärskrets. Det tycks inte finnas några begränsningar i olikbehandling av släktingar som lever, men det kan ju teoretiskt påverka bedömningen av om destinatärskretsen är bestämd eller obestämd.

Du måste alltså fundera på hur du vill lägga upp din stiftelse och vad som är ändamålet med den. Reglerna är som sagt invecklade och jag rekommenderar att du tar hjälp av jurist när du utformar ditt förordnande.

Franck Olofsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (943)
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo
2021-07-02 Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Alla besvarade frågor (94160)