FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/12/2016

Upprätta bouppteckning vid skilsmässa

Jag och min fru har skilt oss efter ett kort äktenskap. Vi ska nu göra bodelning. Vi är efter många turer överens om att var och en behåller "sina" tillgångar, dvs i praktiken det vi hade på våra respektive konton den dag vi ansökte om skilsmässa. Jag kommer stå kvar som innehavare till den hyresrätt jag haft i många år, liksom den personbil jag hade innan äktenskapet. Räcker det att vi skriver detta i ett bodelningsavtal? I övrigt har vi bara våra egna kläder och lite enkla möbler i bostaden, som ingen av oss är speciellt intresserad av. Vi har aldrig haft några gemensamma konton eller köpt några dyra föremål under vårt äktenskap, så vi vill göra det så enkelt som möjligt, men ändå ha ett tydligt avslut. Vi skulle helst slippa redovisa allt i en bouppteckning, eftersom de tydligen är offentliga handlingar, även om det naturligtvis vore tydligast så.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid äktenskapsskillnad finns ingen ovillkorlig skyldighet att upprätta en bouppteckning, vilket kan utläsas av formuleringen ”i den omfattning det behövs” i 9 kap. 7 § i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K9P7S1). Anledningen till att det inte finns något krav på att upprätta en bouppteckning beror bland annat på att makars egendomsförhållanden ibland kan vara så enkla att en bouppteckning blir överflödig.

Det föreligger således ingen skyldighet för er att redovisa egendomen i en bouppteckning.

Vad gäller bodelningsavtal ska enligt 9 kap. 5 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1) ett sådant avtal upprättas vid bodelning. För att bodelningsavtalet ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och underskrivet av båda makarna. Inga fler formkrav finns, vilket innebär att ni själva är fria att författa avtalet som ni vill.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?