Avtal för att dotterns pojkvän inte ska ha rätt till hennes bostad vid separation

FRÅGA
Jag och min man har köpt en bostadsrätt till vår dotter. Hon är 20år. Hon äger 10% och jag och min man 45% vardera. Hennes pojkvän kommer även han att bo i lägenheten. Hur skall vi skriva ett avtal som hindrar att pojkvännen har rätt till del av bostadsrättslägenheten vid eventuell separation?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Den lag som regleras sambors egendom är sambolagen (SamboL), och det är där vi hittar den relevanta informationen.

Vad lagen säger om sambors egendom:

När er dotter och pojkvän flyttar in i lägenheten så blir de sambor. I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om samborna inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för dem. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Vid eventuell separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta, SamboL 8 §.

Bostadsrätten:

Även om er dotters pojkvän inte har någon äganderätt i lägenheten så anses den ha förvärvats för gemensamt bruk då tanken är att de båda två ska bo där tillsammans, samt flyttar in samtidigt.

Er andel på 90 % ingår inte i samboegendomen:

I en eventuell bodelning så ingår endast den samboegendom som tillhör samborna. Bodelningen kan aldrig omfatta egendom som ägs av utomstående, då sådan egendom inte är samboegendom.

Avtal för att förhindra att pojkvännen får rätt till hennes 10 % vid separation:

För att förhindra att er dotters pojkvän har rätt till hennes andel av bostadsrätten så bör de skriva ett samboavtal sinsemellan. SamboL är en dispositiv lag, och kan därmed avtalas bort. Er dotter och pojkvännen kan då avtala bort sambolagen, och ni kan skriva att hennes andel av bostaden endast tillhör henne.

Hjälp att upprätta ett samboavtal:

Om ni vill ha hjälp att upprätta ett korrekt samboavtal är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister på Lawline. Klicka här för att boka tid med en jurist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2926)
2021-06-20 Vilka räknas som sambos rent juridiskt?
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?

Alla besvarade frågor (93218)