FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente02/11/2015

Upprätta annans testamente

Kan föräldrar upprätta ett testamente åt sin utvecklingsstörde vuxne son, som har en god man ? Alltså ett testamente som uppger vem som ska ärva den utvecklingsstörde sonen, när han dör.

Lawline svarar

Hej!

Nej, testationsrätten är personlig. Detta följer av ÄB 9:1 där det anges att "Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap". I 10:1 och 10:2 anges generella formkrav för testamentets form men det finns inga regler som gör undantag från principen om att testationsrätten är personlig.

Om inget testamente upprättas regleras fördelningen av kvarlåtenskapen enligt de allmänna reglerna i 2 kap ÄB; där det exempelvis anges att din sons eventuella barn är de först arvsberättigade, om det inte finns några barn är det istället hans föräldrarna som får ärva osv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mattias VilhelmssonRådgivare