Upplysningsplikt vid löneutmätning

2020-02-18 i Utmätning
FRÅGA
jag har ett skuldbrev till en privatperson och kronofogden vill veta min inkomst och skulder. kan man ta med denna skuld . de ska göra en löneutmätning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om det finns någon upplysningsplikt vid löneutmätning. Upplysningsplikt innebär en skyldighet att lämna information av visst slag. Eftersom du är skyldig någon pengar är du gäldenär.

Allmänt om löneutmätning

Vid utmätning är det utsökningsbalken (1981:774) som är tillämplig lag. Det finns en möjlighet att utmäta lön månadsvis, där arbetsgivaren utbetalar ett visst belopp till Kronofogdemyndigheten (7 kap 1 §).

Upplysningsplikt

Innan löneuppgifter ska gäldenären lämna uppgifter om tillgångar, skulder, levnadsförhållanden mm. för att det belopp man får behålla av lönen ska kunna fastställas. En gäldenär har i det här sammanhanget en upplysningsplikt (4 kap 14 § UB). Upplysningsplikten gäller dock bara tillgångar av ekonomiskt värde som kan förväntas driva in pengar för att betala av skulderna av skulden. Det finns alltså inte en direkt uttalad skyldighet att lämna uppgift om skulder. Vidare har tredje man upplysningsplikt avseende fordran eller annat mellanhavande hos honom. Bestämmelsen tar främst sikte på banker och sådana som är förpliktigade mot gäldenären (4 kap 15 § UB).

Ditt fall

Eftersom personen som du är skyldig pengar kan träffas av upplysningsplikten för tredje man är det inte säkert om undanhållande av skulder är effektivt. Det är dock inte klart att personen faktiskt träffas av upplysningsplikten då det krävs mer information om omständigheterna för att jag ska kunna göra en sådan bedömning.

Det kan också tilläggas att när man har löneutmätning och får ändrade ekonomiska förhållanden och medvetet inte lämnar uppgift om dessa, eller förtiger detta kan man göra sig skyldig till osann försäkran (15 kap 10 § BrB). Om dina ekonomiska förhållanden ändras, t.ex. på grund av skulden, och du sedan underlåter att informera om detta finns det en risk för straffansvar. Jag skulle därför råda dig till att inte undanhålla Kronofogdemyndigheten några uppgifter.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Elin Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (531)
2021-05-01 Utmätning av bostadsrätt
2021-04-30 Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto
2021-04-30 Kan samägd bostadsrätt utmätas?
2021-04-29 Kan hela skatteåterbäringen utmätas?

Alla besvarade frågor (92043)