FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/05/2022

Upplysningsplikt vid delad vårdnad av barn

Har en fråga angående om det finns en skyldighet att om den ena vårdnadshavare gifter sig och personen den har gift sig med flyttar in hos henne samtidigt som vi har delad vårdnad och boende gällande barn, behöver hon upplysa den andra vårdnadshavaren om en förändrad boende/familjesituation?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

När det kommer till vårdanden av ett barn regleras det främst i föräldrabalkens 6 kapitel

Det föreligger ingen direkt utskriven regel om att vårdnadshavarna till ett barn behöver ge den andra upplysningar om förändringar i barnets levnadssituation. Däremot tas det upp i 6 kap. 13 § Föräldrabalken att barnets personliga angelägenheter ska skötas av båda vårdnadshavarna tillsammans. Dessutom ska alla beslut fattade runt barnet vara utifrån barnets bästa (6 kap. 2a § föräldrabalken). Det kan med det sagt finnas lägen då vårdnadshavarna behöver kommunicera för att kunna fatta ett välgrundat beslut om barnets levnadssituation. Till exempel vid situationer där en av vårdnadshavarna flyttar till annan ort och det skulle bli svårare för barnet att ha samma kontakt med båda föräldrarna som innan. Men mindre förändringar i barnets tillvaro och som inte påverkar vårdnadssituationen något nämnvärt behöver inte kommuniceras. Exempelvis att en ny partner flyttar in.  

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”