Upplysningsplikt om antalet inneboende?

2019-01-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Upplysningsplikt om inneboende till hyresvärd?Hej! Jag undrar om man som fastighetsägare och hyresvärd har rätt att kräva upplysningsplikt från hyresgäst om denne tar in inneboende? Jag är medveten om att hyresgästen inte behöver be om lov eller söka hyresvärdens tillstånd - men är det möjligt att kräva att man meddelar om vem som faktiskt bor i lägenheten? Det kan ju vara bra - inte minst ur ett säkerhetsperspektiv - att veta hur många och vilka som de facto bor i den berörda fastigheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte riktigt vet om det rör sig om uthyrning av en bostadsrätt eller hyresrätt. Med det sagt, kommer jag att redogöra för regler för båda fallen.

Lagkrav för antalet inneboende saknas

Inom lagstiftningen saknas det reglering kring antalet inneboende en hyresgäst får ha. Rent teoretiskt skulle således en hyresgäst kunna ha hur många inneboende som helst. Detta kan dock förhindras på olika sätt.

Hur lagen reglerar situationen

Hyreslagen reglerar därutöver i 12:41 Jordabalken(JB) att "hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för hyresvärden". Även i 7:8 Bostadsrättslagen framgår krav på att hyresgästen inte får inrymma utomstående personer om det kan medföra men för föreningen eller någon medlem i föreningen.

Vad innebär detta?

Det ovan anförda visar på hur lagstiftningen valt att sköta situationen med inneboende. Det är helt enkelt så att det inte finns någon lagstadgad möjlighet att kräva upplysning om de inneboendes personalia eller antal. Istället finns en lagstadgad möjlighet för hyresvärden att säga upp avtalet i förtid, och hyresrätten anses förverkad om de utomstående(inneboende) medför men för hyresvärden, enligt 12:42 1 st. p. 4 JB.

Jag vill därutöver nämna att det förekommer att hyresvärdar försöker skriva in en begränsning på antalet inneboende i ett hyresavtal eller i form av föreskrifter. Sådana regleringar och begränsningar är inte tydligt juridisk hållbara. Frågan är inte prövad av domstol, och det är därmed oklart om en uppsägning av hyresrätten på grund av att hyresgästen brutit mot en sådan klausul i hyresavtalet skulle vara giltig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreligger tyvärr inte inte en möjlighet för hyresvärdar att ta reda på antalet inneboende. Istället får man som hyresvärd fokusera på om det uppstår men på grund av antalet inneboende eller deras uppförande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva i kommentatorsfältet eller skicka in en ny fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1986)
2021-06-22 Ohyra i hyresrätt
2021-06-22 Vart vända sig vid tvist med hyresvärd?
2021-06-22 För varmt i en hyreslägenhet
2021-06-21 Vad händer med vår hyresrätt om fastighetens nye ägare vill bo där istället?

Alla besvarade frågor (93293)