Upplöst samboförhållande och en för sen begäran om bodelning

FRÅGA
Min dåvarande sambo o jag köpte ett hus oktober 2004 där vi ägde hälften var Oktober 2013 köpte jag min sambos halva del av huset. Så jag står som ensam ägare. Juli 2015 separerade vi. Han fick lite med sig så som en säng, billybokhyllor, sängkläder, handdukar, lite husgeråd, åkergräsklippare, verktyg mm. Nu 1 år och 8 månader senare vill han bli utlöst från huset, inventarierna som blev kvar och bilen (bilen ha jag lån på o står i mitt namn). Han vill ha 200 000 kr. Min fråga är då kan han kräva de här. Mvh Anneli
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambolagen

Jag börjar med en kort sammanfattning av den reglering som ska tillämpas i detta fall.

Då det framgår att ni köpt huset för gemensamt bruk och flyttat in där tillsammans år 2004 blir Sambolagen gällande. Regleringarna i och var uppfyllda i er situation då ni var i ett parförhållande och köpte huset i ett syfte att bo där tillsammans.Sambolagen skyddar båda parter i ett samboförhållande då tanken bakom är att båda sambor har rätt till samboegendomen oavsett vem som är ägaren. Samboegendomen är bostaden och bohaget, dvs. möbler, köksutrustning och annat som inskaffats till hemmet för gemensamt bruk. Fritidsutrustning, bil och fritidshus definieras således inte som samboegendom. Då ett samboförhållande avslutas enligt , delas samboegendomen rättvist mellan parterna om ingenting annat angetts i ett samboavtal som parterna skrivit tillsammans.

Svar på din fråga

Det framkommer inte riktigt om du vid köpet av din sambos halva av huset såg till att ett samboavtal upprättades emellan er. Har ett sådant upprättats ska denna reglering gälla framför sambolagen. I annat fall hade han vid bodelningen egentligen rätt till hälften av samboegendomen, vilket då inte inkluderar bilen som är skriven i ditt namn. Du nämner dock att separationen skedde i juli 2015. I 8 § 2 stycket i lagen stadgas att en part måste begära bodelning senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Eftersom 1 år och 8 månader nu förflutit har begäran om bodelning inte gjorts i rätt tid och din före detta sambo har således mist sin rätt att göra anspråk på mer än han redan fått.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Therese Yngwe
Fick du svar på din fråga?