Upplåtelse av hyreskontrakt till närstående

2019-04-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga. Min pappa är för tillfället utan bostad och han har pratat med socialen men dom har inget boende att erbjuda honom. Han har bott hos mig ett tag nu men det funkar inte i längden. Så min fråga är, får jag stå på ett hyreskontrakt och låta min pappa bo i den lägenheten trots att jag redan har ett hyreskontrakt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det gäller en hyresrätt och att låta någon annan bo där finns det två alternativ. Antingen att man upplåter den i andra hand, alternativt att man har en inneboende.

En andrahandsuthyrning innebär att du låter någon bo i din lägenhet självständigt. Alltså i det fall att din pappa skulle bo där utan att du själv bor kvar. En sådan uthyrning kräver hyresvärdens samtycke för att vara giltig, 12 kap. 39 § Jordabalken (JB). För att få hyra ut en hyresrätt i andra hand måste det även föreligga ett giltigt skäl. Dessa skäl är exempelvis att:

Du ska studera på annan ortDu ska bo utomlands under en längre periodDu ska flytta ihop med någon på provDu är på sjukhuset och får vård under en längre tid

När man har en inneboende innebär det att du bor i lägenheten samtidigt som din pappa och därmed har kontrollen över lägenheten. Alltså att han inte kan nyttja lägenheten självständigt. Detta sker oftast genom att personen hyr en del av din lägenhet, som exempelvis ett rum. Ett sådant hyresförhållande kräver inte föreningens samtycke. Det enda som begränsar detta är om den inneboende skulle innebära men för föreningen, 12 kap 41 § JB.

Jag uppfattar det som att du och din pappa har bott tillsammans i din hyresrätt och att du nu har ett nytt hyreskontrakt och därmed undrar om han kan få bo kvar.

Det tredje alternativet är då att överlåta lägenheten. I första hand bör du fråga hyresvärden och komma överens om att din pappa kan få överta kontraktet. Fungerar inte detta finns en viss möjlighet till tvångsöverlåtelse enligt 12 kap 34§ JB där en hyresgäst får överlåta en hyresrätt till någon närstående. Kravet som uppställs är då att din pappa varaktigt sammanbott med dig med gemensamt hushåll. Enligt tidigare prövade rättsfall ska det röra sig om tre år för att räknas som varaktigt, men kortare tid har godtagits i vissa fall. Detta är alltså ett alternativ ni kan pröva förutsatt att ni har bott tillsammans under tillräckligt lång tid samt att din pappa har en möjlighet att betala hyran.

Att stå på två hyreskontrakt samtidigt är inte olagligt i sig. Ibland finns behov av att ha två kontrakt vid exempelvis studier på annan ort. Får din hyresvärd reda på att du inte bor i din hyresrätt kan det nämligen vara en giltig grund för uppsägning.

Sammanfattningsvis råder jag dig därmed att höra med hyresvärden om det går att överlåta kontraktet till din pappa alternativt att få till stånd en andrahandsuthyrning, förutsatt att det föreligger något giltigt skäl för detta.

Hoppas situationen blivit något klarare! Annars är du alltid välkommen att ta hjälp av någon av våra jurister.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1410)
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?
2019-08-22 Jag har borrat sönder en elledning i hyresrätten - Ska hyresgäst eller hyresvärd stå för kostnader förenat med skadan?
2019-08-21 Betalning av hyra under uppsägningstid
2019-08-21 Hyra på lägenhet vid sjukhusvistelse

Alla besvarade frågor (72152)