Upphovsskydd sport

2018-10-11 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vad gäller vid inspelning av idrottsevenemang. Får man filma och streama en match på nätet? Gäller samma regler för alla nivåer på idrotten (elitidrottare vs barn)?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Upphovsrätt

När man skapar ett föremål, låt, text, film, föreställning etc. kan man i vissa fall få denna prestation upphovsrättsligt skyddad (1§ Upphovsrättslag). Detta skydd innebär att andra inte får, utan upphovsmannens tillstånd, på något sätt sprida verket, kopiera detta eller offentliggöra verket utan upphovsmannens tillåtelse (2§ Upphovsrättslagen). Dock förekommer vissa undantag, ett exempel är om verket redan är offentliggjort så får man i vissa fall kopiera verket för privat bruk (12§ Upphovsrättslag).

Dock kan inte allt skyddas som konst enligt upphovsrättslagen. För att ett objekt, en låt etc. ska kunna skyddas så krävs det att prestationen uppfyller en viss verkshöjd. Alltså att prestationen uppfyller en viss form av originalitet eller återspegling av upphovsmannens kreativa och konstnärliga anda. Kravet på hur originellt ett verk ska vara för att kunna upphovsskyddas varierar beroende på typ at verk.

Normalt sett kan inte ett sportevenemang upphovsskyddas. Detta för att högsta domstolen och förarbetena till upphovsrättslagen inte anser en "match" uppfylla kravet på återspegling av konstnärs anda. Därmed omfattas inte matchen av skyddet i 1§ upphovsrättslagen som regel. Detta slogs fast av högsta domstolen i NJA 2015 s. 1029.

Dock kan inspelningar av matchen ibland skyddas. Om man t.ex. spelar in matchen kan denna "inspelning" skyddas enligt 46§ upphovsrättslagen med vissa inskränkningar. Om man dessutom lägger till stämningsmusik, klipper i inspelningen etc. så är det möjligt att uppnå "originalitet". Detta är dock ovanligt.

Detta gäller oavsett professionella matcher i Allsvenskan eller en knattematch.

Mvh/

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?