Upphovsrättsligt skydd för video

2019-01-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag har tre-sammanhängande frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Jag har en person som vill släppa en dokumentärfilm där det förekommer video material som är mitt (min kamera och jag som filmat). Jag har i ett tidigare skede skickat videon till personen i frågan i god tro men har ingen lust eller vilja att detta material används i en dokumentärfilm eller annat kommersiellt syfte utan mitt samtycke. Det finns alltså inget samtycke eller någon överenskommelse att få använda detta till detta syftet (eller något syfte).1. Är det lagligt att ignorera min vilja och släppa en film?2. Är jag körd då jag självmant skickat videon till personen i fråga i ett tidigare skede?3. Spelar typen av innehåll någon roll i denna fråga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om någon annan har rätt att använda din videofilm i kommersiellt syfte och om du kan åberopa något skydd för din video. Reglerna om detta finner man i upphovsrättslagen (URL).

Vad säger lagen?

Den som har skapat ett verk (även kallad upphovsman) kan erhålla upphovsrättsskydd för sitt verk, 1 § URL. Din video skulle kunna ses som ett filmverk enligt 1 § 1 st. 4 p. URL. En grundförutsättning för att erhålla skydd är dock att verket är självständigt och originellt, något som brukar kallas för verkshöjd. Man brukar prata om att två oberoende personer inte ska kunna åstadkomma samma resultat. Verket ska vara något unikt, säreget, speciellt. Det ska vara ett resultat av kreativitet. I din fråga framgår inte vad det är för typ av video. Om din film endast dokumenterar en händelse kan det bli svårt att bevisa att filmen uppnått kravet på originalitet. Skulle din film dock innehålla kreativa och konstnärliga val som du har gjort kan man åberopa att videon uppnått verkshöjd och därmed är upphovsrättsligt skyddad. Exempel på sådana kreativa och konstnärliga val kan vara redigering av videon eller tillagd berättarröst etc. Skulle videon endast dokumentera en händelse ses den som en bildupptagning och en sådan är också upphovsrättsligt skyddad enligt 46 § URL.

Slutsatsen som kan dras är att du har ett upphovsrättsligt skydd för din video. Frågan du får ställa sig är dock om det rör sig om ett verk enligt 1 § 1 st. 4 p. URL eller om den snarare ses som en bildupptagning med stöd av 46 § URL. Här spelar alltså din videos innehåll roll, för att svara på din tredje fråga. Innehåller videon kreativa och konstnärliga val som jag nämnde ovan? Beroende på vad du kommer fram till så är skyddstiden olika. Som regel gäller det upphovsrättsliga skyddet under upphovsmannens livstid och sedan 70 år efter dennes bortgång. För ett verk som kan härledas till 46 § URL är dock skyddstiden 50 år från det att bildupptagningen gjordes.

Vad innebär upphovsrättsligt skydd?

Upphovsrättsligt skydd uppkommer formlöst när ett verk skapas. Detta innebär att man inte behöver ansöka om någon registrering eller dylikt för att åtnjuta skyddet. Upphovsrätten ger upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten, 2 § URL. Denna ensamrätt gäller även för en bildupptagning, 46 § URL. Om någon annan använder din video kan denne göra sig skyldig till ett upphovsrättsligt intrång. Det kan alltså vara olagligt att ignorera din vilja. Om personen publicerar film innehållandes din video begår denne ett upphovsrättsligt intrång eftersom denne gör din video tillgänglig för allmänheten. Att du har skickat din video till vederbörande, anser jag inte borde påverka bedömningen.

Mitt råd till dig är att du tar kontakt med personen i fråga och tydligt klargör att du inte vill att denne publicerar en film innehållandes din video. Skulle denne, trots din uppmaning, är mitt råd att du tar kontakt med våra erfarna jurister för vidare tips och råd i hur du ska hantera situationen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga. Skulle du ha några fler funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (765)
2019-10-14 Tillstånd till användande av upphovsrättsskyddat fotografi
2019-10-12 Vart kan jag vända mig för rådgivning inom Upphovsrättsområdet?
2019-10-01 Får man lov att göra varumärkesparodi på kända varumärken?
2019-09-26 Användning av immaterialrättsligt skyddade tyger

Alla besvarade frågor (73715)