Upphovsrättsligt skydd för olovligt använd video

2018-01-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej Lawline. Jag är en liten YouTuber med ca 550 aktiva prenumeranter som fokuserar på fotbollsvideos. Dessa kretsar mest runt Malmö FF och har varit lyckosamma sedan jag startade i juli 2017. Så till problemet. Jag gjorde en video om fotbollsspelaren Erdal Rakip i augusti 2017. Nu i januari 2018 har han flyttat till en ny klubb i Portugal. Den portugisiska tidningen A Bola har därför skrivit flertalet artiklar (bl.a denna https://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/709417) om flytten – där de använder min video. De har alltså inte länkat min video från YouTube, så att jag får visningarna och intäkterna dessa bringar själv. Istället tycks de ha laddat ner mitt klipp och laddat upp det själv på sig egen sida – för att själv kunna sälja reklamplatser och generera trafik till sin kanal. Är detta juridiskt korrekt? Videon består av höjdpunkter från matcher som Erdal Rakip medverkat i. Bildmaterialet till dessa matcher ägs av TV4/C More. Däremot äger väl jag rättigheterna till min egen video (med min klippning, musik, logotyp – ja, hela skapelsen?). Tacksam för svar och vilka ev. åtgärder jag kan vidta. Kruxet är att de sitter i Portugal och jag i Sverige. Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är juridiskt komplex. Jag har tittat på din video och kommer svara utifrån den. Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Den enligt min uppfattning mest uppenbara lösningen är att betrakta det hela som ett upphovsrättsligt problem där de gör intrång i din rätt att göra videoklippet tillgängligt för allmänheten. Det skulle möjligen kunna anses vara en fråga om obehörig vinst, men detta är ett mycket svårbedömt rättsområde.

För att tidningen ska kunna anses ha begått ett intrång måste vi först kunna konstatera att din video har upphovsrättsligt skydd. För att få upphovsrättsligt skydd måste din video uppnå så kallad verkshöjd. Detta innebär att den ska kunna anses originalitet och självständighet. Ofta beskrivs detta som att verket ska vara ett uttryck för din egen intellektuella skapelse. När jag ser på din video uppfattar jag det som att du klippt samman ett antal olika klipp från olika matcher. Vid sidan av detta har du lagt till musik som inte har upphovsrättsligt skydd för och lagt in vissa texter. Min personliga bedömning är att tyvärr att din video inte kan anses uppnå kravet på verkshöjd eftersom musiken inte är din och själva matchhändelserna i videon inte kan få skydd som sådana. Kvar är då klippningen som enligt min uppfattning inte kan anses vara tillräckligt originellt och självständigt för att få upphovsrättsligt skydd. Vägledande är bland annat Högsta domstolens dom i fallet NJA 2015 s. 1097 där ett företag inte ansågs ha upphovsrättsligt skydd för sin sändning av en hockeymatch trots klippning, kameraarbete, kommentatorernas arbete, med mera.

På grund av slutsatsen ovan kommer jag inte gå vidare med den bedömningen. En ytterligare möjlighet skulle kunna tänkas med stöd av 5 § URL där det anges att den som sammanställer delar av verk och därigenom åstadkommer ett eget verk kan få upphovsrätt till detta. Med ledning av rättsfallet jag tidigare tog upp kan dock matcherna du tagit klipp från svårligen ha ansetts nå verkshöjd i sig. Detta innebär att din sammanställning inte heller har det.

Med andra ord har jag mycket svårt att se att du kan anses ha något konkret upphovsrättsligt skydd. Enligt min bedömning är den mest lämpliga åtgärden för dig i nuläget att kontakta A Bola och uttrycka missnöje med det faktum att de använt ditt klipp utan att be om lov eller ens hänvisa till dig. Jag noterar att ditt kanalnamn framgår i videoklippet men det förändrar enligt min uppfattning inte det faktum att de genom att använda din video utan att tydligt hänvisa till dig i själva artikeln bryter mot god publicistisk sed. Förhoppningsvis går de med på att skriva in en hänvisning till dig i artikeln.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det enligt min bedömning tyvärr inte finns mycket du kan göra rent juridiskt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1059)
2022-01-25 Varför kan olika företag få patent på vaccin som syftar till att bekämpa samma virus?
2022-01-22 Är det tillåtet att sälja plagg stickade efter annans mönster?
2022-01-22 Handarbete i förhållande till upphovsrätt och mönsterskydd
2022-01-19 Immaterialrättsligt skydd för spel

Alla besvarade frågor (98701)