Upphovsrättsligt skydd för foton och filmer på internet

Vad gäller upphovsrättsligt sett för material publicerat på Internet, foto och film etc?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som generellt sätt gäller för att få upphovsrätt för material som publicerats på internet, till exempel för foto och film. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Upphovsrättslagen (URL).

Upphovsrätt för bilder och filmer

Bilder kan få upphovsrättsligt skydd enligt 1 § st 1 p 5 URL. Filmer kan också få upphovsrättsligt skydd genom 1 § st 1 p 4 URL. För att du ska få upphovsrättsligt skydd för dina bilder/filmer krävs att de ska ha verkshöjd, vilket innebär att de ska uppnå en viss grad av självständighet och originalitet. Det är inte helt enkelt att själv avgöra om ditt verk uppnår verkshöjd eller inte, en huvudregel du kan förhålla dig till är dubbelskapanderekvisitet. Med dubbelskapanderekvisitet menas att bilder/filmer kan få upphovsrättsligt skydd om de har en originalitet och självständighet som innebär att det endast finns en liten risk för att någon annan skapar samma verk utan att ha sett ditt verk.

Foton utan verkshöjd

Alla bilder skyddas inte av upphovsrätten då URL endast skyddar konstnärliga och litterära verk enligt 1 § URL. Detta innebär att om dina fotografier inte är ett uttryck för din konstnärlighet så saknar de verkshöjd och kan därmed inte få skydd enligt upphovsrätten. Trots detta kan dina fotografier skyddas av andra rättigheter som står upphovsrätten nära. Har du skapat foton utan verkshöjd har du en ensamrätt att skapa exemplar av bilderna och sprida dessa, enligt 49a § URL.

Upphovsrättsliga skyddets innebörd

För att erhålla upphovsrättsligt skydd behöver du inte göra någonting. Du erhåller upphovsrätt så fort dina bilder/filmer uppnår verkshöjd. Skyddet innebär dels att endast du har rätt att göra fler exemplar av bilderna/filmerna och att endast du får sprida dessa, enligt 2 § URL. En annan del av det skydd du erhåller är en rätt att bli namngiven på bilderna/filmerna och ingen får ändra på dina verk på ett sätt som kränker dig, enligt 3 § URL.

Publicering av bilder/filmer på internet

När du publicerar dina verk på internet kan de anses vara offentliggjorda, enligt 8 § URL. Efter att dina foton/filmer har offentliggjorts kan andra få rätt att använda dina verk i vissa syften. Dessa syften kan till exempel vara: i privat bruk, enligt 12 § URL.

När det gäller publicering av dina foton/filmer på olika sociala medier är det viktigt att du läser användarkontrakten noga. Dessa kontrakt innehåller ibland villkor om rättigheter till bilderna.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000