FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt09/03/2018

Upphovsrättsligt skydd efter renskrivning av verk?

Hej, en bekant har renskrivit en större handskriven text från 1600-1700-talet.

Finns något skydd för den nya texten, renskrivningen? Kan hon hävda någon form av upphovsrätt till den nu enkelt läsbara texten. Den kommer att finnas på en hemsida på en öppen sajt. Texten är svensk med svenskt ursprung.

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om litterärt eller konstnärligt verk

Med litterära verk avses språkverk, dvs. skönlitterära och andra beskrivande framställningar, bl.a. datorprogram. Med konstnärliga verk avses främst musikverk, konstverk och verk av byggnadskonst och av brukskonst. Till de konstnärliga verken hör också scenverk och filmverk.

Grundförutsättningen för skydd är att verket är självständigt och originellt. Det ska härröra från upphovsmannen själv och vara ett resultat av hans personliga, skapande insats. Att det ska föreligga ett visst mått av särprägel innebär ett krav på verkshöjd

Bearbetningar av redan existerande verk

Upphovsrättsligt skydd finns bara för sådana omarbetningar av verk som utgör resultat av en individuell andlig skapande verksamhet. I princip ställs samma krav på den andliga verksamhetens art som i fråga om verk i allmänhet. För att en bearbetning ska vara skyddad i just den egenskapen, fordras att den har ett verk till sitt föremål. En annan situation än den som behandlas i paragrafen är att en bearbetning av ett alster kan vara sådant att bearbetningen, men inte ursprungsalstret, uppnår verkshöjd. Detta är dock inte fallet. Det krävs heller inte att det verk som är föremål för omarbetning eller översättning är skyddat. Även översättningar och omarbetningar av klassiska verk har därför skydd. Skyddet är inte beroende av originalupphovsmannens tillstånd att utföra bearbetningen. Däremot är möjligheterna att upphovsrättsligt förfoga över andrahandsverket givetvis beroende av sådant tillstånd.

Slutsats

Eftersom det för en omarbetning av verk krävs att samma premisser uppfylls som för verk i allmänhet, krävs det att bearbetningen av verket är självständigt och originellt. En renskrivning av ett tidigare verk kan nog inte sägas uppfylla kraven för att utgöra ett verk.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?