Upphovsrättsligt intrång avseende en bild på internet

2017-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hejsan,jag blev kontaktat av ett företag som säger att vi använt deras bild och vill ha pengar för det nu. Jag hittade bilden på googles bild sök där det står att bilden kan användas för kommercielt syfte. themsida är inte ens klar och det är bara jag som privat person som bygger hemsidan. Det finns inga inkomster för sidan och jag kommer förmådligen att lägga ner sidan snart då jag tappat intresse i den. Måste jag fortfarande betala de va de vill?
SVAR

Hej!

Regler om upphovsrätt finner du i upphovsrättslaget (1960:729) här. Huvudregeln i upphovsrätten är att du i princip inte får göra någonting alls med annans upphovsrättsligt skyddade verk utan upphovsmannens tillstånd, se 2 § upphovsrättslagen. Nu vet jag inte vad du har använt bilden till, och jag har inte heller tillgång till vad de anger på sin hemsida. Det kan dock mycket väl vara så att det de skriver på hemsidan är ett sådant tillstånd som krävs för dig att använda bilden.

Om jag utgår ifrån att du la upp bilden på din egen hemsida och du inte fått tillstånd (licens) för detta gäller följande. Upphovsrätten ger upphovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av verket eller genom att göra det tillgängligt till allmänheten. Tillgängliggörande för allmänheten görs i ditt fall genom s.k. överföring till allmänheten enligt 2 § tredje stycket p. 1 genom att du överför bilden till din hemsida, som är tillgänglig för alla på internet. Eftersom du inte har licens till detta har du begått ett intrång och kan mycket riktigt bli ansvarig för eventuell ersättning.

Om det verkligen finns ett erforderligt tillstånd på deras hemsida kan det inte handla om ett intrång.

Vad gäller ersättningen hittar du bestämmelser i 54 § upphovsrättslagen. Paragrafen anger att den som begått ett intrång ska betala skälig ersättning till upphovsmannen. Vad som är skälig ersättning tas hänsyn till:

1. utebliven vinst, 2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort, 3. skada på verkets anseende, 4. ideell skada, och 5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

I ditt fall borde ersättningen inte bli särskilt hög, men det beror givetvis på hur du har använt bilden och i vilken utsträckning detta skett (om tillstånd alltså inte givits).

Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig bedöma din situation utförligare ifall företaget kräver betalning från dig.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1037)
2021-11-30 Är det olagligt att streama?
2021-11-29 Upphovsrätt och fotoskydd vid kopierat foto
2021-11-21 När blir lagen om varumärken tillämplig?
2021-11-20 Sälja kopior av kända varumärken?

Alla besvarade frågor (97581)