Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet

2020-07-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejVi gjuter små figurer i betong och målar dem och säljer.1. Kan vi bryta emot upphovsrätt om vi gör en form av en figur som vi köper, tex en vette som vi hittar på nätet, på loppis osv, vi gjuter av den, målar avgjutningen och säljer alstret?2. Om vi målar en sådan vette som jag nämner i tex ett hockeylags färger, med deras logga, och säljer till fans är det varumärkesintrång?Vi påstår inte i något fall att vi har gjort figuren i original. Vi påstår inte heller att vi skulle vara knutna till hockeylaget och säljer å deras vägnar. Detta är en hobbyverksamhet som inte genererar några större summor, endast några tusen per år. Men det kanske anses vara kommersiellt?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaret på din första fråga regleras i upphovsrättslagen (URL) och svaret på din andra i varumärkeslagen (VML). Jag svarar på dem i tur och ordning.

1. Intrång i upphovsrätten?

En upphovsrätt uppstår när någon skapar ett verk som uppnår s.k "verkshöjd". Med verkshöjd menas att verket har en viss självständighet och originalitet - dvs att det skapats medvetet och ger uttryck för skaparens kreativitet. Det är ett lågt ställt krav, varför de flesta saker som folk skapar utgör upphovsrättsskyddade verk. Man behöver inte heller registrera upphovsrätten på utan den uppstår automatiskt när verket skapas och det är skaparen som äger upphovsrätten (URL 1§).

Förmodligen omfattas väldigt många figurer man hittar online eller på loppis av upphovsrätt. Eftersom man inte behöver registrera upphovsrätten är det dock svårt för ett att ta reda på om så är fallet. Därför kan det vara smart att utgå från att figurerna ni hittar omfattas.

Upphovsrätten är ett rätt långtgående skydd. Den innebär en ensamrätt att framställa exemplar - oavsett form och även om man justerar små detaljer - samt att sprida verket/exemplar till allmänheten, t.ex genom försäljning (URL 2§). Det finns undantag från detta men inget som är relevant i ert fall dessvärre.

Gör man intrång i någons upphovsrätt är man skyldig att betala skälig ersättning. Vad som är skälig ersättning bedöms från bransch till bransch och påverkas av vilket verk ni använt (54§ 1st). Om ni intrånget skedde på grund av oaktsamhet eller avsiktligt så ska ytterligare ersättning betalas, t.ex för utebliven vinst eller vinst som ni har gjort (URL 54§ 2st). Skedde intrånget av grov vårdslöshet eller avsiktligt kan ni även få böter/fängelse, där böter är vanligare. Eftersom ni säljer verken så ställs ett högre krav på aktsamhet, varför grov oaktsamhet kanske skulle anses föreligga ifall ni inte gör någon research kring om den aktuella figuren omfattas av upphovsrätt (URL 53§).

Alltså finns det risk för att ni skulle göra intrång i upphovsrätten om ni kopierar figurer ni hittat på nätet/loppis. I bästa fall kan ni hitta upphovsmannen genom att se om det finns något namn eller så på figuren. Då kan ni självklart be om lov om att få använda den. Sedan vill jag poängtera att om ni hittar en figur på en loppis och ni inte kan hitta vem som gjort den så lär det inte bli några problem i praktiken. Upphovsrätten bygger främst på ekonomiska intressen och det är sällan värt för någon att inleda rättsprocesser när en hobbyverksamhet gör intrång i upphovsrätten - att driva den processen kostar mer än vad upphovsmannen tjänar på det. Med det sagt finns det alltid en risk.

2. Varumärkesintrång

Ett varumärke föreligger om ett tecken av något slag kan särskilja en varor/tjänster i näringsverksamhet från dem i en annan - i ert fall ett hockeylag från ett annat (VML 1:4-5). Loggor till organisationer kan alltså utgöra varumärken. Oftast är dessa registrerade hos Patent- och registreringsverket men eftersom de är såpass inarbetade i landet så utgör detta inte något krav (VML 1:6-7). Ni kan alltså utgå från att alla större organisationer har varumärkesskydd för sina loggor.

För att ett varumärkesintrång ska föreligga finns två krav. Det första är att användandet av märket ska ske i näringsverksamhet - dvs en verksamhet med ett vinstsyfte (VML 1:10). En större hobbyverksamhet skulle kunna klassas som näringsverksamhet men det omvända är också möjligt. Jag kan alltså inte med säkerhet säga om er verksamhet uppfyller detta krav. Det andra kravet är att användningen ska innebära skada på någon av varumärkets funktioner. Den viktigaste funktionen med ett varumärke anses vara att konsumenten ska veta produktens ursprung - dvs vem som står bakom den - om ni är tydliga med att ni saknar koppling till hockeylaget bör det inte uppstå problem med denna funktion. Det finns flera andra funktioner (reklam/kommunikation/etc) som härstammar från EU. Dessvärre har EU inte varit särskilt tydliga i sina domar varför jag väljer att inte uttala mig om dessa funktioner. Jag bedömer det dock som troligt att ni inte skulle skada någon funktion eftersom ni är tydliga med att ni saknar koppling till laget samt att ni är en mindre hobbyverksamhet.

Sammantaget tror jag det är en låg risk att ni skulle göra intrång i någons varumärkesrätt ifall ni målade deras logga på några figurer. Jag rekommenderar dock att ni hör med den som äger varumärket - better safe than sorry.

Avslutande ord

Om ni kopierar figurer ni hittar på loppis eller online gör ni förmodligen intrång i någons upphovsrätt. Dock är det inte säkert att detta kommer ha några konsekvenser i praktiken eftersom det inte finns något större ekonomiskt intresse inblandat. Jag skulle dock försöka kontakta upphovsmannen när det är möjligt.

Förmodligen skulle er verksamhet inte göra varumärkesintrång. Detta eftersom ni knappast är en näringsverksamhet och även om ni är det skulle ni troligtvis inte anses skada någon av varumärkets funktioner. Återigen är det alltid en bra idé att kontakta den som äger varumärket.

Jag hoppas ni fått någorlunda klarhet i det juridiska. Immateriella rättigheter är ett område som sällan ger tydliga svar utan det mesta är en riskbedömning och prognos. Självklart kan ni ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (974)
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

Alla besvarade frågor (92184)