Upphovsrättsintrång vid bearbetning av annans verk

2021-06-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Bildfråga.Jag har hittat en bild som jag använde som inspiration och gjorde en egen.Jag vill använda min bild till min företagslogga men jag är rädd för att få en räkning från originalbildens ägare.Hur olika måste bilderna vara för att inte vara stöld?Det är en bild på en sittande katt, bara pennstreck i original och jag gjorde en men tillägget av ett hjärta och ett tassavtryck som avslut på svansen. Jag vill göra rätt för mig men jag hittar inte hennes mejl så jag kan inte fråga henne.Hon är ryss och finns på shutterstock så hon säljer sina bilder professionellt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har använt dig av en annan persons bild som inspiration för att göra din företagslogga och nu undrar om du därigenom riskerar att göra dig skyldig till upphovsrättsintrång.


Upphovsrättens uppkomst

Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen. Enligt 1 kap. 1 § upphovsrättslagen har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. Upphovsrätten uppstår alltså formlöst i och med skapandet av ett verk. En grundläggande förutsättning för skydd är att det så kallade originalitetskravet är uppfyllt. Detta innebär att verket måste ha en viss självständighet och originalitet och på så vis utgöra en egen intellektuell skapelse.


Upphovsrättens innebörd

Av 1 kap. 2 § upphovsrättslagen följer att upphovsrätten innefattar en ensamrätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i en annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Generellt kan sägas att skyddet enbart gäller den konkreta formen av verket och inte dess idéinnehåll, motiv eller allmänna bakomliggande principer. Ju större originalitet verket har desto större skyddsomfång får det även.


Bearbetning av verk

Upphovsmannens ensamrätt har flera undantag. I dit fall blir primärt undantaget i 1 kap. 4 § upphovsrättslagen aktuellt. Enligt bestämmelsen har den som bearbetat ett verk eller överfört det till en annan konstart upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han får inte förfoga över gestaltningen i strid med upphovsrätten till originalverket. Om någon i fri anslutning till ett verk däremot har åstadkommit ett nytt och självständigt verk så är hans upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket. Det sagda innebär att frågan gällande huruvida du begår upphovsrättsintrång eller inte vid användande av annans bild som inspiration är beroende av hur stor likheten mellan din bild och originalbilden är. Om din skapelse är tillräckligt originell för att kunna betraktas som en egen intellektuell skapelse blir den även fristående från andra eventuella upphovsrätter. Det är dock inte möjligt att ge ett generellt gällande svar på när originalitetskravet i regel är uppfyllt utan bedömningen är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.


Vad som gäller i ditt fall

Utifrån din beskrivning framstår det inte vara under fråga att personen som skapat bilden som du använt dig av har upphovsrätt. Du anger att du i princip kopierat originalbilden men lagt till vissa smådetaljer. Utan att ha sett bilderna så uppfattar jag det som att de är mycket lika varandra. Risken för att du begår upphovsrättsintrång genom att använda dig av företagsloggan som du utformat är med andra ord relativt stor. Om du inte lyckas få kontakt med upphovsmannen till originalbilden är min rekommendation därför att du gör en ny logga som inte är lik någon annans verk i sådan utsträckning. På så vis blir användningen av loggan inte beroende av andra personers upphovsrätt och du behöver då inte heller oroa dig för att begå upphovsrättsintrång.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96515)