Upphovsrättsintrång och ersättning

2020-04-25 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Om jag har ett aktiebolag och fotograferar/skapar produktfoton själv (ägnar flera veckopass åt bara detta) på de produkter jag säljer i min butik/webbshop har jag upphovsrätt för de bilder?Nu märker jag att två andra nätbutiker (företag) och en och annan privatperson på Instagram använder mina produktfoton för att själva sälja samma/snarlika produkter. Vilka rättigheter har jag? Kan jag kräva dem på skadestånd då de används för att stjäla mina kunder med mina bilder?
SVAR

Upphovsrätt och dess innebörd
För att uppnå lagrättsligt skydd av era bilder måste verket klassificeras som ett verk i juridisk terminologi. Grundförutsättningen för att det ska vara ett verk; är att bilden uppnår verkshöjd (1 kap. 1 § URL). Verkshöjd är ett luddigt begrepp men förutsätter att ett verk kan sägas vara unikt, det ska ha en individuell särprägel på så vis att två personer, oberoende av varandra, inte skulle kunna prestera exakt samma resultat. Det handlar alltså om en skönsmässig bedömning man måste göra från fall till fall, vilket såklart kan vara svårt. Ni kan dock utgå ifrån att era verk uppnår kravet. Har man upphovsrätt till sina verk har man även något som benämns en ensamrätt till era fotografiska verk (1 kap. 2 § URL).

Ensamrätten
Ensamrätten innebär att alla andra som vill använda era fotografiska verk eller filmer måste ha tillstånd från upphovsrättsmannen (alltså du som fotograf). Fotografens rätt delas in en ekonomisk del och en ideell del. Den ekonomiska delen innebär att det enbart är fotografen som har rätt att göra exemplar av, sprida, överföra eller på annat sätt göra fotografierna tillgängliga för allmänheten. En beställare eller uppdragsgivare måste alltid ha tillstånd eller komma överens med fotografen särskilt om hur verken får användas.

Upphovsrättsintrång
Den som vidtar åtgärder som innebär ett intrång i upphovsrätten, kan få böter eller fängelse i högst två år, om åtgärden begåtts uppsåtligen, d.v.s. med avsikt, eller av grov oaktsamhet (7 kap. 53 § URL). Utöver detta ska den som i strid med lagen utnyttjar ett verk betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen (7 kap. 54 § URL).

Vad ska du göra?
Nätbutikerna och privatpersonen begår upphovsrättsintrång. Jag hade rekommenderat dig att ta kontakt med nätbutikerna och rikta ett krav för att de har brukat dina bilder, samt kräva dem på ersättning och kompensation för det. Jag tolkar även som att en privatperson också utnyttjat dina bilder på Instagram, egentligen är inte detta tillåtet, jag råder dig däremot inte att kräva personen på ersättning, utan bara uppmana personen att sluta använda dina bilder.

Hoppas det va svar på din fråga,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92043)