Upphovsrättsintrång?

2021-07-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag målar digitalt, en blandning mellan kropparsdelar och blommor. I vanliga fall googlar jag på olika kroppspositioner ex händer eller huvudpositioner (vanliga positioner eller från porr), och när jag hittar en som jag tycker om så tar jag den bilden, målar av positionen (bara outlines) och sen färglägger/skuggar som jag vill. Jag gör sedan likadant med blommor och för ihop dessa till en bild och lägger till lite mer. Är detta olagligt? Att jag outlinar människor/blommor på google. Det färdiga resultatet ser inte ut som bilderna jag använder så det går inte att känna igen människor, bara poseringar. Mitt mål är att sälja dessa målningar så jag vill vara på den säkra sidan. Jag vet inte om det spelar någon roll, men dessa mållnibgar är av lite explicit karaktär. Så det kan vara sexuella positioner med blommor i. Jag hittade även en tavla gjord av någon annan som jag älskade. Jag valde att måla om den på mitt sätt, så konceptet är den samma men jag har målat allting på mitt sätt, är det okej? Kan jag sälja den även fast den är liknande originalet? (Jag skickar gärna bilder om ni behöver!) Tack så mycket!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar upphovsrätten eftersom du använder dig av andra personers fotografier och tavlor för att skapa egen konst som du sedan säljer. Den centrala frågan är alltså om du härigenom gör dig skyldig till upphovsrättsintrång.


Upphovsrättens uppkomst

Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen. Enligt 1 kap. 1 § upphovsrättslagen har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. Upphovsrätten uppstår alltså formlöst i och med skapandet av ett verk och omfattar bl.a. brukskonst, fotografiska verk och andra typer av bildkonst. En grundläggande förutsättning för skydd är att det så kallade originalitetskravet är uppfyllt. Detta innebär att verket måste ha en viss självständighet och originalitet och på så vis utgöra en egen intellektuell skapelse.


Upphovsrättens innebörd

Av 1 kap. 2 § upphovsrättslagen följer att upphovsrätten innefattar en ensamrätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i en annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Generellt kan sägas att skyddet enbart gäller den konkreta formen av verket och inte dess idéinnehåll, motiv eller allmänna bakomliggande principer. Ju större originalitet verket har desto större skyddsomfång får det.


Bearbetning av verk

Upphovsmannens ensamrätt har flera undantag. I dit fall blir primärt undantaget i 1 kap. 4 § upphovsrättslagen aktuellt. Enligt bestämmelsen har den som bearbetat ett verk eller överfört det till en annan konstart upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han får inte förfoga över gestaltningen i strid med upphovsrätten till originalverket. Om någon i fri anslutning till ett verk däremot har åstadkommit ett nytt och självständigt verk så är hans upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket. Det sagda innebär att frågan gällande om du begått upphovsrättsintrång eller inte vid skapandet av din konst är beroende av hur stor likheten mellan din bild och originalbilderna är.


Vad som gäller i ditt fall

Det är svårt att svara på frågan om du gör dig skyldig till upphovsrättsintrång genom att använda andra personers fotografier och tavlor för att skapa egen konst utan att ha sett dina resultat.

Vad gäller Google-bilderna framstår det dock som att din konst inte påminner om originalbilderna särskilt mycket utan att du snarare använder dem som hjälp för att skapa något nytt och eget. Om så är fallet kan du sälja din konst utan att göra dig skyldig till upphovsrättsintrång.

Gällande tavlan anger du att du enbart använt dig av "konceptet" men samtidigt att ditt verk är likt originalverket. Om du enbart har kopierat den bakomliggande idén eller de bakomliggande motiven till tavlan är du på den säkra sidan men om även den konkreta formen är lik originalet är min rekommendation att kontakta upphovsmannen till tavlan innan du säljer din egen konst. På så vis minskar du risken för att göra dig skyldig till upphovsrättsintrång.

Avslutningsvis vill jag ännu en gång understryka att jag inte kan ge ett konkret svar på din fråga utan att ha sett din konst och att du därför bör vara försiktig med hur du tolkar min redogörelse.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1017)
2021-09-20 Upphovsrätt för videospel
2021-09-20 Är det lagligt att sälja ett fotografi jag tagit på en nintendo gameboy om jag retuscherar bort loggan?
2021-09-12 Skildra kända varumärken på egna konstverk till försäljning
2021-09-06 Vad gäller kring företagsnamn?

Alla besvarade frågor (95915)