Upphovsrättsbrott, skadestånd och cease and desist brev

2015-04-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Har en fråga om vad som gäller om ett företag har haft licens på ett dataprogram men att licensen och avtalet som reglerar licensen har gått ut och detta företag har kopierat programmet och sedan sålt detta program till en ny köpare. Vad gäller med avseende på lagen om upphovsrätt?Funderar på att stämma företaget som kopierat programmet.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Dataprogram skyddas genom upphovsrätt och regler om upphovsrätt hittar du i upphovsrättslagen (URL), se här.

Enligt upphovsrättslagen är det både förbjudet att kopiera och sprida ett skyddat program vidare genom försäljning utan tillstånd 2§. Att företaget tidigare haft en licens till programmet innebär visserligen att företaget kan ha haft rätt att framställa kopior i enlighet med URL 26 g § men det innebär i regel inte att licenstagaren har rätt att framställa kopior efter att licensavtalet upphört eller att företaget har rätt att sälja kopiorna vidare. Licensavtal ger i regel bara licenstagaren en rätt att använda programmet under en begränsad tid. Det verkar alltså som att företaget brutit mot upphovsrättslagen men det slutliga svaret beror på vad som står mer exakt i licensavtalet.

Eftersom det förmodligen föreligger ett upphovsrättsbrott så har du också rätt att begära skadestånd. Enligt URL 54§ ska skadeståndet bestå av en skälig ersättning. Ersättningsnivån räknas ut genom att man gör en bedömning av vilken licensavgift parterna skulle ha kommit överens om ifall de hade avtalat fram ett licensavtal frivilligt. Avgiften i ert föregående licensavtal är en bra indikation på hur stor ersättningen ska vara.

Om upphovsrättsbrottet dessutom skett med uppsåt eller oaktsamhet så kan rättighetsinnehavaren ha rätt till ytterligare skadestånd för den skada rättighetsinnehavaren har lidit. Vid den beräkningen ska domstolen bland annat särskilt beakta utebliven vinst för rättighetsinnehavaren och den vinst som inkräktaren gjort på grund av intrånget (URL 54§ 2st).

Sammanfattning och rekommendation

Det verkar som att det föreligger ett upphovsrättsintrång och du har därför rätt att begära skadestånd av den före detta licenstagaren. Min rekommendation är att du istället för att stämma företaget först skickar ett så kallat cease and desist brev till dem där du bland annat upplyser dem om att de begår ett upphovsrättsbrott och visar varför de gör det, kräver att de upphör med intrånget samt begär ersättning för det intrång som redan skett. På så sätt slipper du att dra på dig onödiga kostnader i ett tidigt skede av processen. Om du vill försöka undvika en konflikt så kan du skriva brevet som ett licenserbjudande istället för att skriva det som ett hot om stämning.

Om du vill ha hjälp med att granska licensavtalet, upprätta brevet och/eller med att beräkna skadeståndet så är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 08-533 300 04 eller mail info@lawline.se. Lycka till!

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll