Upphovsrättens skyddstid

2016-05-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
Det upphovsrättsliga skyddet gäller som huvudregeln enligt 43§ Upphovsrättslagen i 70 år efter att upphovsmannen avlidit. Finns det möjlighet att få längre skydd än detta? Är detta i sådant fall lagreglerat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det upphovsrättsliga skyddet gäller enligt 43 § upphovsrättslagen (1960:729) under upphovsmannens livstid och 70 år efter dennes död. I det fall att ett verk har flera upphovsmän börjar de 70 åren löpa efter den sist avlidne upphovsmannens död.

Detta innebär att det upphovsrättsliga skyddet är tidsbegränsat och att det går ut 70 år efter upphovsmannens död. Efter det att skyddstiden har gått ut får verket användas fritt. Möjlighet till längre skydd än 70 år enligt upphovsrättslagen inte möjligt då det inte finns reglerat.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?