Upphovsrätt vid bearbetning av annans verk

2020-09-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Kan man ta en bild och sedan måla av den som en digitalpainting och ändra bilden totalt?Vilka bilder går att använda? Hur vet jag vilka jag har rätt att använda? Var hittar jag sådan bilder?Hur kan jag licenserna mina egna digitala bilder som jag slutför?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline.

Om man skapar ett verk, tex tar en bild, skriver en text, målar en tavla eller skapar en bild genom digitala verktyg kan det skyddas av vad som kallas upphovsrätt, vilket man kan se som en slags ensamrätt att bestämma hur det aktuella verket får användas. Reglerna om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen.

Hur får man upphovsrätt?

Upphovsrätt till ett verk får man när man uppnår vad som kallas för verkshöjd (1 § URL). Det innebär att det verk man skapat ska vara ett resultat av personligt skapande, visa originalitet eller individuell särprägel. Upphovsrätten uppstår formlöst, vilket innebär att man inte behöver ansöka särskilt om att anmälan eller registrering för att verket ska omfattas av upphovsrätt. Det centrala är som sagt att man uppnår verkshöjd. Exakt hur mycket ett verk måste skilja sig från ett annat för att uppnå verkshöjd är något som måste bedömas från fall till fall.

Den som når verkshöjd och får upphovsrätt kallas för upphovsman, och utgångspunkten är att upphovsmannen har en uteslutande ensamrätt att förfoga över verket (2 § URL). Det innebär kortfattat att upphovsmannen ensam bestämmer hur verket får användas.

Bearbetning av verk

Upphovsmannens ensamrätt att bestämma över verket har flera undantag. Exempelvis får man lov att omarbeta någon annans verk, om man sätter en egen individuell prägel på det. Man kan då få upphovsrätt på den bearbetning man gjort av någon annans verk (4 § URL). Det innebär att du kan få ta bild av en tavla och sedan göra om den totalt, men det är svårt att bedöma din situation utan att ha sett de aktuella verken i fråga. Om ditt verk skulle vara bedömas vara för likt originalverket kan det innebära ett intrång i upphovsrätten för den som skapat originalverket. Svaret är helt enkelt beroende av om din bearbetning är tillräckligt ny och självständig i relation till originalverket.

Rätten att bli angiven

Vad som kan vara bra att känna till är att om du ändrar ett originalverk, dvs bearbetar det, är utgångspunkten att upphovsmannen ska anges när ett verk utnyttjas. Originalverket får inte heller användas på ett sådant sätt att det kränker upphovsmannens anseende eller egenart, eller i övrigt vara en kränkande ändring i verket (3 § URL). Med anseende menas respekt för upphovsmannens egenskap av t.ex. fotograf eller konstnär. Med egenart menar man att det inte får kränka upphovsmannens personlighet.

Detta är bra att känna till, och viktigt att respektera när du använder och bearbetar andras bilder för att inte hamna i en tvist om upphovsrättsintrång.

För att sammanfatta svaret på din fråga så kan du ta en bild och måla av den digitalt, om du gör det på ett så pass kreativt och nytt sätt att din bearbetning uppnår egen verkshöjd. Under förutsättning att du bearbetar bilderna tillräckligt mycket och kreativt är det relativt fritt att använda sig av befintliga bilder, men en bedömning om huruvida du uppnår ny verkshöjd måste göras från fall till fall. Eftersom upphovsrätten uppstår formlöst behöver du inte söka licens för de bilder du slutför. Vill du läsa mer upphovsrätt och hur det fungerar kan jag varmt rekommendera dig att kolla in Patent- och Registreringsverkets hemsida, som har väldigt enkel och lättillgänglig information om upphovsrätt m.m. Se tex länk här, och här.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, och annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (942)
2021-02-28 Kan jag använda tidningens bilder i collage som jag säljer?
2021-02-27 Kan jag använda välkända loggor och karaktärer på mina produkter?
2021-02-21 Upphovsrätt i anställningsförhållanden
2021-02-14 Vad kan patenteras?

Alla besvarade frågor (89747)