Upphovsrätt till verk skapade i samband med praktik

2016-05-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur det funkar med upphovsrätt/immaterialrätt när det kommer till skapande av verk (video samt dokument) i samband med praktik? Inget anställningsavtal har skrivits dock har praktiken genomförts i samband med högskolan (obligatorisk praktik som ingår i ett program).
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I 3 kap. 40 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) finns en presumtionsregel för upphovsrätten till datorprogram som skapas av en arbetstagare. Om arbetstagaren skapar ett datorprogram som ett led i arbetsuppgifterna eller efter instruktioner av arbetsgivare övergår upphovsrätten till arbetsgivaren, såvida inte något annat har avtalats.

En sådan motsvarande presumtionsregel finns inte för andra verk. Det är således upp till parterna i ett anställnings- eller praktikförhållande att avtala om saken. Ifall du genomför praktiken utifrån ett avtal som upprättats mellan högskolan och praktikvärden kanske frågan regleras där.

Av sedvänja och praxis övergår ibland upphovsrätten till arbetsgivaren på grund av anställningsförhållandets art och branschens allmänna villkor. Det kan vara så att det är en förutsättning för anställningsförhållandet att förfoganderätten tillkommer arbetsgivaren. I allmänhet torde gälla att verk som har tillkommit i tjänsten får utnyttjas av arbetsgivaren i hans normala verksamhet och i den omfattning som någorlunda säkert kunde förutses när verket tillkom.

Om något särskilt inte har avtalats eller särskilt följer av branschpraxis torde upphovsrätten tillfalla dig som upphovsman enligt 1 kap. 1 § upphovsrättslagen.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (901)
2020-10-28 Brott mot lagen om företagshemligheter - Vad gäller och vilka åtgärder kan vidtas av den som lidit skada?
2020-10-26 Vad gäller vid upphovsrättsintrång?
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor

Alla besvarade frågor (85609)