Upphovsrätt till undervisning och dess material eller struktur

Jag har utvecklat en kort kurs (några dagar lång). Jag tror mig veta att kursmaterial såsom kompendium och PowerPoint-presentation omfattas av upphovsrättsskydd. Men hur är det med själva konceptet och innehållet? Står det någon fritt att i princip hålla en likadan kurs, med samma ämnesinnehåll, i samma struktur, med samma exempel etc, förutsatt att vederbörande producerar sitt eget kursmaterial?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man ha upphovsrätt till kompendium och power-point presentationer?

Du är helt korrekt i att du kan ha upphovsrätt till både kompendium och power-points som du har skapat, detta enligt 1 kap 1 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk.

För att dina alster skall vara skyddade måste de falla in under någon av kategorierna som räknas upp i paragrafen jag nämnde ovan, i detta fall anser jag 1a punkten, "litterära verk" för ditt kompendium, och 7e punkten "verk som kommit till uttryck på annat sätt" för dina presentationer är tillämpliga. Dina alster måste också ha uppnått ett visst mått av originalitet för att kunna kallas verk i lagens mening, man brukar här ofta prata om dubbelskapandekriteriet, dvs risken att någon oberoende av dina alster skulle skapa något identiskt. Ju lägre den risken är, desto större är chansen att dina alster uppnår verkshöjd.

Det framgår inte av din fråga huruvida om du är anställd eller inte och det kan inverka på vem en eventuell upphovsrätt tillfaller. Generellt så är det ju den som skapar något som får rätten till det, men om du är anställd så kan saker du skapar i tjänsten tillfalla din arbetsgivare. Det finns det så kallade "lärarundantaget" som ger den som undervisar upphovsrätten till undervisningsmaterial den skapar i tjänsten, men detta träffar endast undervisningsmateriell och inte administrativ materiell som scheman. Jag råder dig här också att se till vad det står i ditt anställningsavtal, där kan du ha avtalat mer specifikt med din arbetsgivare.

Eftersom jag inte har tillgång till dina alster kan jag inte ge några närmare råd om du har skydd för dem. Jag kommer dela upp kvarvarande fråga i två delar, skyddet för innehåll och skyddet för koncept och sedan ge vissa råd om handlingsplaner.

Hur långt sträcker sig det upphovsrättsliga skyddet för innehåll?

Som exempel kommer jag nu att använda litterära verk såsom ditt kompendium, men samma principer kan appliceras på andra typer av verk.

En text med upphovsrättsligt skydd har bara skydd för sin utformning. Med det menar jag att tex ordvalet, styckeindelningen och stavningen är möjlig att skydda, däremot är inte innehållet möjligt att frånhålla andra. Ett illustrativt exempel är kokböcker och recept. Recept som sådant, 2 ägg, 2 dl mjöl och 3 dl mjölk, det är omöjligt för mig att få upphovsrätt för. Vem som helst får använda sig av samma recept. Skulle jag däremot skriva en väldigt ingående beskrivning av de individuella ingredienserna och hur de ska blandas, så kan den beskrivningen skyddas.

Det här är en konsekvens av att det är just verk som skyddas och att man inte erkänner skydd för motivet, idén, tanken eller erfarenheten, vilket leder till att det är fritt fram för andra att undervisa om samma saker som dig.

Hur långt sträcker sig det upphovsrättsliga skyddet för koncept?

Din kurs skulle kunna vara skyddad i sin helhet, som koncept, om konceptet som sådant är att anse som ett verk. Den lista som räknar upp verk som är möjliga att skydda i 1 kap 1 § behandlar inte området uttömligt och det finns alltså utrymme för att inkludera även sådant som inte står med på listan. Om vi skulle finna att konceptet för din kurs var ett alster i en skyddsbar kategori så måste vi även se till om det uppfyller kravet på måttet av originalitet jag nämnde tidigare i svaret. Det är alltså i nuläget öppnat för att det i framtiden kan vara så att man kan få upphovsrätt till koncept, men i nuläget finns ingen sådan regel.

För att ge dig ett exempel så är det vanligt att man säljer tv-program som koncept, till exempel idéen att 4 personer turas om att äta middag hos varandra och betygsätter upplevelsen, är ett koncept som sålts till bland annat en svensk tv-kanal. Det finns ingen underliggande rättighet för tv-programmet, men köparen får ofta med licensen till skyddad musik, ett körschema för vad som ska hända i programmet, kanske ett typsnitt för en titel osv.

Det finns i teorin inget som hindrar en annan tv-station att sända ett program som går ut på samma idé, att man äter middag hos varandra och betygsätter upplevelsen, även om stationen i fråga förmodligen skulle få dåliga relationer med de flesta aktörer i branschen. Den som köper ett färdigt koncept gör det också för att slippa utvecklingskostnader, för om ett programkoncept lyckats i säg ett annat land, så finns det ju antagligen något bra med utformningen av det.

På samma sätt skulle du kunna avtala med någon annan att de skulle få "rätten" att använda "din kurs" mot betalning, men du kan samtidigt inte hindra någon från att göra det, om de inte använder något du äger rättigheterna till såsom texter, bilder eller presentationer.

Vad råder jag dig då att göra?

Även om jag i viss mån i mitt svar öppnade för möjligheten att det skulle gå att skydda ett kurskoncept och man aldrig vet förrän domstolens dom har fallit, så är mitt råd till dig att inte förlita dig på någon sådan rättighet. Om du upplever att någon använder en kurs för lik din kan det alltid vara värt att fråga dem om att sluta, och om du vill sälja eller licensera din kurs till någon så kommer det vara villkoren ni kommer överens om som du får luta dig mot i en konflikt med din motpart.

Jag hoppas att detta har klarat upp situationen något för dig, skulle det vara något jag missat eller feltolkat, eller skulle nya frågor ha uppstått är du välkommen att ställa fler frågor till Lawline.

Med vänliga hälsningar

Björn GunnarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000