FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt28/12/2018

Upphovsrätt till texter på baksidan av vykort och fråga om den personliga int

Hej,

jag planerar att ge ut en bok om min hembygd baserad på vykort från orten. Jag har bra koll när det gäller upphovsrätt kring själva korten/fotografierna, men nu skulle jag även vilja återge texter på baksidan av vykorten. Det handlar om "vanliga" texter som man normalt skickar till vänner och bekanta.

Frågan är om dessa har upphovsrättsligt skydd och i så fall hur länge?

Vykorten sträcker sig från ca 1900 till nutid.

Vad bör man i övrigt tänka på om man anger namn på personer på vykorten (både på bildsidan, adressat och avsändare)? Dels identifierade personer (inkl. efternamn, etc) och oidentiferade personer (enbart förnamn).

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar:

1.om dina texter på baksidan av vykorten, som, om jag förstår din fråga rätt, - är en del av din bok - har upphovsrättsligt skydd och hur länge. 2.Vad man i övrigt bör tänka på när man anger namn och bild på personer på vykorten.

Regler om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen (1960:729) (URL).

Handlar det om ett litterärt verk?

Till att börja med kan konstateras att upphovsrätt har den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk (1 § 1 st URL). I litteraturen har begreppet ansetts vara brett, och innebär att verket anger, sammanställer eller åskådliggör något, t ex litteratur, språkverk, vetenskapliga verk, reportage, broschyrer mm. Enligt lagmotiven är det konstnärligt om det är skapat med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan (Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 14:e uppl, s 53). Texterna är en typ av skönlitterär framställning i skrift och bör därmed skyddas enligt lagstiftningen (1 § 1p URL).

Är texterna tillräckligt originella?

Vidare krävs för upphovsrättsligt skydd, att verket är tillräckligt originellt. Detta innebär att det måste visa på självständighet och originalitet. EU-domstolen har beskrivit detta som "en upphovsmans egna intellektuella skapelse". För att ta reda har det i praxis framarbetats två kriterier som tillsammans är en hjälp för att ta reda på om verket är tillräckligt originellt (Bernitz m fl s 53 ff).

Verkshöjdskriteriet och oberoende dubbelskapande

Verket måste ha viss individuell särprägel. Ett alster som kan bli föremål för ett oberoende dubbelskapande uppfyller inte kravet på verkshöjd (Bernitz m fl s 55 f).

Frågan blir därmed om någon annan skulle kunna skriva lika dana, eller i princip lika dana texter som dem på baksidan av dina vykort. Om så är fallet bör dina texter inte anses vara tillräckligt originella. Du beskriver att det är "vanliga texter" som man normalt skickar till sina vänner. Det är trots "vanligheten" mycket möjligt att dessa har en har tillräcklig individuell särprägel för att ha upphovsrättsligt skydd. Det är dock en bedömningsfråga och helt beroende av hur texterna är utformade.

Hur länge gäller skyddet?

Anser man däremot att texterna är tillräckligt originella, gäller skyddet i 70 år efter upphovsmannens död (43 § URL).

GDPR

Regler om att namnge/identifiera personer finns numera i EU:s nya dataskyddsförordning, (General Data Protection Regulation) (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj i år.

GDPR skyddar den personliga integriteten genom ett förstärkt skydd för personuppgifter. Allt som går att koppla till någon och bidrar till att identifiera en viss person är en personuppgift.

Namnen på de oidentifierade:

Endast förnamn på de oidentifierade bör inte vara något problem att återge, så länge det inte går att koppla ihop namnet med någon annan omständighet som gör att en viss person går att identifiera.

Namnen på de identifierade:

Att ange både för och efternamn är en sådan typisk sak som går att koppla till en viss person, för detta bör du därmed inhämta samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?