Upphovsrätt till skolarbete

2016-02-03 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag går på ett mediagymnasium med inriktning film. Vår lärare säger åt oss att alltid skriva "Copyright *skolan*" i slutet på varje film vi producerar, och enligt denna läraren har skolan copyright på allt vi producerar i samband med vår utbildning. Detta kan väl ändå inte stämma? Det måste ju vara jag och de personerna jag gjorde filmen med som är upphovsmän?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 1 kap. 1 § upphovsrättslagen följer att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk, i detta fallet en film, är den som har upphovsrätt till verket. För att ett verk ska vara skyddat av upphovsrätt krävs att det har så kallad "verkshöjd". Det innebär att verket uppnår en viss nivå av personligt skapande, att det har sådan särprägel att två personer oberoende av varandra troligen inte hade nått samma resultat. Skyddet uppstår direkt genom skapandet och det krävs ingen registrering eller liknande. Att man har upphovsrätt till ett verk innebär att man har ensamrätt att förfoga över verket och att framställa exemplar av det (1 kap. 2 § upphovsrättslagen). Upphovsrätt kan enbart övergå till någon annan om det finns ett uttryckligt avtal om överlåtelse, det spelar ingen roll vart verket skapas. Även vid en sådan överlåtelse består upphovsmannens ideella rättigheter, det vill säga att bli namngiven då verket tillgängliggörs samt att motsätta sig kränkande ändringar (3 kap. 27 § upphovsrättslagen).

Det är alltså fullt riktigt som du säger, när du producerar film i skolan är det du och dina eventuella medproducenter som har upphovsrätt till filmerna ni skapar, inte skolan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (898)
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?
2020-10-16 Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?
2020-10-11 Får man använda sig av ett företags logga?

Alla besvarade frågor (85217)