Upphovsrätt till samlingsverk

Hej, Jag undrar vad skillnaden är mellan 5 § Upphovsrättslagen och 18 § samma lag? Jag undrar också vad 18 § 2 st. menar i samband med första stycket samma bestämmelse?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

5 § URL: "Den som genom att sammanställa verk eller delar av verk, åstadkommit ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk har upphovsrätt till detta, men hans rätt inskränker icke rätten till de särskilda verken."

5 § URL är avsedd att ge skydd åt sammanställda samlingsverk utan att inskränka rätten till de enskilda verken. Samlingen måste ett resultat av en egen prestation och vara tillräckligt särpräglad för att kunna ses som ett verk, t.ex. genom en speciell arrangering. Några exempel på samlingsverk är uppslagsverk, tidningar och diktsamlingar.

18 § URL reglerar rätten att använda samlingsverk för undervisning. Enligt huvudregeln i första stycket får framställaren av ett samlingsverk för undervisningsändamål en tvångslicens att använda andra verk i en begränsning omfattning. Tvångslicens innebär att samtycke inte behöver hämtas för att få sammanställa verk i undervisningssyfte, men ersättning ska betalas till upphovsmannen.  Med samlingsverk avses det som nämns i 5 § URL.

I 18 § 2 st. finns det ett undantag som fastställer att verk som har skapats för att användas vid undervisning inte får användas med stöd av 18 § 1 st. URL. Samlingsverk får inte heller framställas i förvärvssyfte enligt undantaget.

Skillnaden mellan bestämmelserna är att 5 § URL ger skydd åt samlingsverk, utan att inskränka upphovsrätten till de enskilda verken i samlingsverket. 18 § URL gör skillnad mellan att framställa samlingsverk i undervisningssyfte och i förvärvssyfte.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000