Upphovsrätt till operativsystem

2017-11-26 i Immaterialrätt
FRÅGA
1, Om jag som privatperson skapat ett operativsystem som har verkshöjd, har jag upphovsrätt då?2, Om jag sedan överlåter verket till en juridisk person t.ex. 5 år senare, vilka rättigheter är det som övergår då?3, Gäller paragraf 40a för verk som skapats t.ex. 10 år innan man har anställts i företaget. Med andra ord, om man t.ex använder verket i ett företag man arbetar i, övergår rättigheterna automatiskt till arbetsgivaren då?4, Gäller för övrigt specifikationsprincipen även operativsystem (datorprogram)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har numererat dina frågor ovan och kommer besvara dem i tur och ordning.

1, Den som skapar ett datorprogram med verkshöjd (ett krav som är relativt lågt ställt) har också upphovsrätt till detsamma, 1 § 2 p upphovsrättslagen (URL). En privatperson som skapar ett operativsystem får alltså som utgångspunkt upphovsrätt till detsamma.

2, Om man har skapat ett operativsystem kan detsamma överlåtas till en juridisk person. När man överlåter ett verk är det endast de ekonomiska rättigheterna som överlåts, d v s rätten att göra kopior av verket och göra det tillgängligt för allmänheten, 27 §. Den juridiska personen har i sin tur ingen rätt att överföra upphovsrätten vidare, 28 §. Däremot överlåts inte de ideella rättigheterna. Upphovsmannen har alltså fortfarande rätt att omnämnas på det sätt som anges i 3 §.

3, Om man däremot skapar programmet inom ramen för sitt arbete övergår både ekonomiska och ideella rättigheter till arbetsgivaren, 40 a §. Detta sker såvida inte något annat är avtalat. Det övergår dock inga rättigheter automatiskt till arbetsgivaren bara för att man använder programmet när man fullgör sina arbetsuppgifter. Verket övergår endast om det skapas under anställningstiden, inte om det skapats innan.

4, Specifikationsprincipen omnämns bl a i NJA 2010 s 559. Principen innebär att när en upphovsrätt överlåts ska endast det som specificeras i avtalet överlåtas. Eventuella oklarheter ska tolkas till upphovsmannens fördel. Det finns inget som tyder på att datorprogram skulle vara undantagna denna princip. Min bedömning är därför att principen även gäller datorprogram.

Med vänliga hälsningar

Henrik Ärnlöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1038)
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal
2021-11-30 Är det olagligt att streama?
2021-11-29 Upphovsrätt och fotoskydd vid kopierat foto
2021-11-21 När blir lagen om varumärken tillämplig?

Alla besvarade frågor (97596)