Upphovsrätt till operativsystem

1, Om jag som privatperson skapat ett operativsystem som har verkshöjd, har jag upphovsrätt då?

2, Om jag sedan överlåter verket till en juridisk person t.ex. 5 år senare, vilka rättigheter är det som övergår då?

3, Gäller paragraf 40a för verk som skapats t.ex. 10 år innan man har anställts i företaget. Med andra ord, om man t.ex använder verket i ett företag man arbetar i, övergår rättigheterna automatiskt till arbetsgivaren då?

4, Gäller för övrigt specifikationsprincipen även operativsystem (datorprogram)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har numererat dina frågor ovan och kommer besvara dem i tur och ordning.

1, Den som skapar ett datorprogram med verkshöjd (ett krav som är relativt lågt ställt) har också upphovsrätt till detsamma, 1 § 2 p upphovsrättslagen (URL). En privatperson som skapar ett operativsystem får alltså som utgångspunkt upphovsrätt till detsamma.

2, Om man har skapat ett operativsystem kan detsamma överlåtas till en juridisk person. När man överlåter ett verk är det endast de ekonomiska rättigheterna som överlåts, d v s rätten att göra kopior av verket och göra det tillgängligt för allmänheten, 27 §. Den juridiska personen har i sin tur ingen rätt att överföra upphovsrätten vidare, 28 §. Däremot överlåts inte de ideella rättigheterna. Upphovsmannen har alltså fortfarande rätt att omnämnas på det sätt som anges i 3 §.

3, Om man däremot skapar programmet inom ramen för sitt arbete övergår både ekonomiska och ideella rättigheter till arbetsgivaren, 40 a §. Detta sker såvida inte något annat är avtalat. Det övergår dock inga rättigheter automatiskt till arbetsgivaren bara för att man använder programmet när man fullgör sina arbetsuppgifter. Verket övergår endast om det skapas under anställningstiden, inte om det skapats innan.

4, Specifikationsprincipen omnämns bl a i NJA 2010 s 559. Principen innebär att när en upphovsrätt överlåts ska endast det som specificeras i avtalet överlåtas. Eventuella oklarheter ska tolkas till upphovsmannens fördel. Det finns inget som tyder på att datorprogram skulle vara undantagna denna princip. Min bedömning är därför att principen även gäller datorprogram.

Med vänliga hälsningar

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000