FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt22/08/2013

Upphovsrätt till musik framställt med olovlig användning av datorprogram

För länge sedan komponera jag musik med musikprogram jag laddade ner gratis och olagligt från Internet. Vad jag undrar är: 1) om den musik som jag framställde med dessa program är olaglig? 2) om man alltid har upphovrätten till musik man själv skapat, oavsett på vilket sätt och med vilka medel, lagliga eller ej, som man skapat den med? 3) om jag får publicera denna musik idag och även tjäna pengar på den? 4) Om musiken på något sätt är olaglig, hur gör man den då laglig?

Lawline svarar

Hej,

Tillämplig lag i den här frågan är upphovsrättslagen som du hittar https://lagen.nu/1960:729#K1. Enligt  1 § lagen är skaparen av ett verk dess ägare, och den som då äger rätt till dess framställning. 

Tanken är att den får upphovsrätt som framställer något med tillräcklig verkshöjd vilket är ett mått av originalitet på själva skapelsen . Sådana verk anses främst häröra från skaparens sinne, dvs från dennes inre. De verktyg som används för att framställa verket hjälper endast till att i den fysiska världen manifestera det som skaparen har tänkt sig. 

Därför är det så att om man t.ex. använder delar av någon annan musik som del i ny musik så är man skyldig den personen dennes upphovsrätt. Men om man utan lov använder ett datorprogram, eller annat verktyg, för att framställa ny musik så får man enligt 1 § rättigheterna till den nya musiken, så länge skapelsen har tillräcklig verkshöjd. 

Det finns därför inga regler i lagen om att ett olovligt använde av verktyg, även om det i sig själv är upphovsrättsskyddat, påverkar upphovsrätten till en ny skapelse. 

Det finns inte heller några begränsningar i vad man då kan göra med musiken. Upphovsrätten till datorprogram gäller ju bara själva framställningen av datorprogrammet, och eventuellt pengar som någon tjänar på det. Det kan inte gälla sådant man skapar med programmet. Även om man betalt för programmet så skall man ju inte betala de som äger programmet för musik som man skapar med det också. Därför så kan inte heller på något sätt bli skyldig för musik som man skapat genom ett olovligt använde, eftersom skyldigheten endast avser att se till att man gör rätt för sig; ställa saker i ett sådant tillstånd som om allting gått rätt till.

Men i svensk rätt är också utgångspunkten att man skall göra rätt för sig. Om man kan framställa musik och tjäna pengar på den, bör man rimligtvis också ha råd att betala för verktygen. 

Thomas HefnerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?