FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt26/03/2014

Upphovsrätt till meny

Kan en restaurang ha copyright på sin meny? Alltså, får jag kopiera menyn från en restaurangs hemsida och sedan publicera den på en annan hemsida utan deras vetskap? Med hänvisning till vilken restaurang det är förstås.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. 

För att menyn ska vara skyddad av upphovsrätt så ställs krav på att den är tillräckligt originell, man brukar i lagens mening tala om att verket ska ha verkshöjd. 1§ Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). 

Kraven för att ett alster ska anses ha verkshöjd är relativt lågt ställda. Exempelvis har Högsta Domstolen ansett att melodin till Drängarnas ''Vill du bli min fru?'' har upphovsrätt trots dess mycket enkla karaktär. Frågan är således om en meny kan anses vara originell i den grad att den skyddas av upphovsrätt. 

Jag skulle vilja påstå att det är möjligt. En meny som inte är alltför simpel torde genom dess utformning såväl som i text som i bild kunna omfattas av upphovsrätt. 

Följden av detta är att du inte får, utan lov från upphovsrättsinnehavaren, göra menyn tillgänglig för allmänheten genom att lägga upp den på en annan hemsida. 2§ URL.

Har du ett intresse av upphovsrättsliga frågor och vill fördjupa dig, kan du göra detta på Patent- och registreringsverkets hemsida http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/PRV-skolan/Steg-4-Upphovsratt/

Vill du själv läsa upphovsrättslagens regler kan du göra det https://lagen.nu/1960:729

Vänliga hälsningar,

Christopher EscalanteRådgivare
Hittade du inte det du sökte?