Upphovsrätt till fotografiskt verk

2020-10-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejOm jag fotograferar ett ramat fotoverk som ex sitter på vägg ute i offentlig miljö som någon annan kreatör skapat och det speglar sig andra detaljer i dennes verk ( ex gående personer som skuggor ) får jag då fotografera det och använda det nya fotot som mitt?jag tillför det ursprungliga fotot och det blir ju ej som orginalet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Din fråga berör upphovsrätt vilket regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, vilken jag härefter kommer förkorta som URL.

Är fotoverket upphovsrättsskyddat?

Man kan få upphovsrätt till ett fotografiskt verk (1 § första stycket 5 punkten URL). Det krävs dock att det är ett "verk" enligt lagens mening, vilket man brukar definiera som att det ska framstå objektivt och precist. Utöver detta måste verket vara skyddsvärt, och för att fastställa huruvida så är fallet brukar man tala om att det ska vara originellt och ha en viss verkshöjd. Lite förenklat kan det beskrivas som att verket ska ge uttryck för skaparens personlighet och kreativitet. Uppfyller inte fotografiet dessa kriterier får skaparen ändå en ensamrätt till att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten, oavsett om det sker i ursprungligt eller ändrat skick och oberoende av vilken teknik som då används (49 a § URL).

Får man fotografera ett verk och använda det som sitt?

Upphovsrätt ger skaparen en ensamrätt till att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Om du endast ska använda det nya fotot som ditt eget, det vill säga för privat bruk, så är det dock inget som hindras av upphovsrätten (12 § URL). För att framställning av exemplar för privat bruk ska vara tillåtet krävs det att verket är offentliggjort, vilket innebär att det lovligen ska ha gjorts tillgängligt för allmänheten (12 och 8 § URL). I och med att du anger att verket finns på en offentlig plats är det således okej.

Du anger även att du ämnar att ändra verket delvis, men även om det till viss del är bearbetat så utgör det förmodligen ett intrång i skaparens upphovsrätt (2 § URL). Det krävs nämligen relativt mycket för att ett bearbetat fotoverk ska anses bearbetat i den bemärkelsen att det blir ett självständigt verk som efterbildaren får upphovsrätt till (4 § URL).

Sammanfattning

Oavsett om fotoverket uppfyller kriterierna för upphovsrätt eller inte så omfattas skaparen av en ensamrätt. Denna gör att man inte hur som helst får efterbilda och sprida verket. Det kommer således räknas som intrång i ensamrätten om du sprider verket även om det är lite bearbetat. Det finns dock inga hinder mot att du framställer ett exemplar och använder för privat bruk.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (974)
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

Alla besvarade frågor (92184)