Upphovsrätt till fotografisk bild och avbildning av bilden samt citaträtten i upphovsrättslagen

Hej! Har några frågor gällande upphovsrätten ponera att jag vill sälja tavlor, och att jag tar ett känt foto, låt oss säga på The Beatles, hur funkar det, är det okej? och om det inte är okej, skulle de räcka om jag gör om den till en målning och ändrar lite i bilden? Undrar även ang citat om det finns kända ordspråk som är från en känd poet/filosof(ant död eller levande), får jag använda dessa hur som helst på varor jag säljer, i kampanjer osv osv?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Upphovsrätt tillkommer den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk, till exempel i form av ett fotografiskt verk, 1 § 5 p. upphovsrättslagen (URL): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm. Alla fotografier skyddas inte genom upphovsrätt, för att de ska skyddas måste de kunna sägas vara ett konstverk. Fotot ska då vara resultatet av ett individuellt, andligt skapande med särprägel, orginalitet och verkshöjd. Originalitetskravet innebär att två personer inte oberoende ska kunna ta samma foto (dubbelskapandekriteriet), Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Ulf Bernitz m.fl. 12 upplagan s. 52 f. Ett foto på The Beatles skulle kunna vara ett fotografiskt verk om det är ett konstnärligt fotografi men troligen räknas det som en närstående rättighet till upphovsrätten genom att vara typen av ett pressfoto. Fotorätten som närstående rättighet regleras i 49 a § URL.

Fotorätten i 49 a § URL ger den som har framställt bilden en uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden, denna rättighet gäller i femtio år från dess att bilden har tagits, 49 a § 3 st. URL. Efter det är det fritt fram att använda bilden. Rätten för framställaren gäller inte bara bilden i ursprungligt skick utan även om du målar av bilden faller detta under fotorätten, 49 a § 1 st. 2 meningen URL. Detta innebär att regleringen skyddar fotografiet i sitt ursprungliga skick respektive ändrat skick (så som ren avbildning genom målning, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Ulf Bernitz m.fl. 12 upplagan s. 113) i femtio år från dess att fotografiet togs.

Vad gäller citatet så har var och en citaträtt enligt 22 § URL ur offentliggjorda verk. Det innebär att t.ex. journalister och författare har rätt att citera personer fritt. Detta måste dock ske i överensstämmelse med god sed och enbart i den omfattning som motiveras av ändamålet. Att använda citat i reklam är inte att använda citaträtten i överensstämmelse med god sed. Upphovsrätten gäller i 70 år efter det att den vars text du tagit citatet ifrån dog, 43 § URL. Efter det kan du fritt använda citatet. Om det är en levande persons citat bör du fråga denne innan du använder citatet i reklam.


Hoppas att detta var till något hjälp!

Med vänliga hälsningar

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000