Upphovsrätt till fotografier

2015-04-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Vad säger lagen om att använda gamla nyhetsbilder från tidningar? Att t ex använda gamla bilder på friidrottare för att ha som omslagsbild på sin hemsida? Är det fortfarande 50 år från då att fotot togs?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om rätt till fotografier behandlas i Upphovsrättslagen, som du hittar här.

I upphovsrättsliga sammanhag delas fotografier upp i två kategorier, fotografiska verk, 1§ URL och fotografiska bilder, 49a§ URL. Till fotografiska verk räknas fotografier som uppnår verkshöjd, vilket innebär att fotografiet måste uppnå viss originalitet, och klassas därmed som ett konstnärligt verk. För dessa fotografier gäller det upphovsrättsliga skyddet i 70 år efter att upphovsmannen avlidit, 43§ URL, och skyddar bland annat mot förfoganden som innebär ett tillgängliggörande för allmänheten, till exempel genom en hemsida, URL 2§.

Fotografiska bilder är fotografier som inte uppnår verkshöjd, för att de inte uppvisar tillräckligt hög rad av originalitet. Dessa bilder också skyddade mot tillgängliggörande för allmänheten, dock gäller skyddet endast i 50 år efter bildens framställning, URL 49a§.

Det kan vara svårt att avgöra om ett foto räknas som ett konstnärligt verk eller en fotografisk bild, och det kan därför finnas anledning att vara försiktig, särskilt om fotot tagits av en professionell fotograf. Om det finns möjlighet är ju ett alternativ givetvis också att kontakta fotografen och be om tillåtelse att använda bilden på din hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (855)
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?
2020-06-26 Vad gäller vid intrång i upphovsrätten? Och vilka sanktionsmöjligheter finns att tillgå?

Alla besvarade frågor (81689)